Programma

Op deze pagina kunt u het programma van de deelnemende kerkgebouwen van 2023 bekijken. Dit programma moet nog worden bijgewerkt voor derde editie op 29 mei 2023 (Tweede Pinksterdag). Houd onze website en social media in de gaten voor meer informatie en aankondigingen.

Activiteit

Provincie

ROTTEVALLE – DOARPSTSJERKE

Friesland | Alde Fryske Tsjerken |

In het centrum van het pas in de zeventiende eeuw als veenkolonie ontstane dorp Rottevalle staat de voormalige hervormde kerk op een verhoogd kerkhof dat nog steeds in gebruik is. Deze prachtige kerk is tijdens de Open Kerkendag te bezoeken.

Lees meer >

ZWOLLE – O. L. VROUWEBASILIEK / PEPERBUS

Overijssel | Rondleiding | Toren beklimmen |

De zeshonderdjarige kerk vertelt haar geschiedenis aan de hand van haar interieur. Zowel uit de middeleeuwse tijd zijn beelden en sluitstenen bewaard gebleven. Het neogotische interieur met de schitterende glas-in-lood ramen is zeer de moeite waard. En niet te vergeten de schrijn van Thomas a Kempis. Tijdens de Open Kerkendag kan eveneens de toren worden beklommen!

Lees meer >

ELBURG – GROTE KERK

Gelderland |

De kerk werd in 1396 gesticht, toen het stadje landinwaarts werd verplaatst. Schutspatroon is Sint-Nicolaas, de beschermheilige van de zeelieden en de vissers. Sinds 1580 is de kerk in protestantse handen. Van voor de Reformatie dateren het eikenhouten koorhek en twee koorbanken. Tijdens de Open Kerkendag is deze prachtige kerk te bezichtigen.

Lees meer >

BEETS – KERK VAN BEETS

Noord-Holland | Oude Hollandse Kerken | Rondleiding |

De dorpskerk van Beets is een bezoek meer dan waard. De vermoedelijk door Noorse walvisvaarders in het begin van de zeventiende eeuw op het gewelf aangebrachte bloemornamenten zijn zonder meer uniek, net als het even oude doophek, de fraai bewerkte preekstoel en het prachtige negentiende-eeuwse Flaes-orgel.

Lees meer >

GOES – GROTE -OF MARIA MAGDALENAKERK

Rondleiding | Zeeland |

De Grote of Maria Magdalenakerk van Goes is een indrukwekkende kerk die waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in een tufstenen zaalkerk uit de tweede helft van de twaalfde eeuw. Tijdens de Open Kerkendag Kerk informeren gidsen de bezoekers en daarnaast worden er rondleidingen verzorgt.

Lees meer >

KWADIJK – KERKJE VAN KWADIJK

Oude Hollandse Kerken | Noord-Holland |

Op zestiende-eeuwse tekeningen is te zien dat het kerkje op een eiland lag. De kerkgangers maakten de oversteek per boot! Pas omstreeks 1700 kwam er een bruggetje. Tijdens Open Kerkendag is deze prachtige kerk te bezichtigen.

Lees meer >

LEERMENS – DONATUSKERK

Groningen | Oude Groninger Kerken |

In één van de oudste kerken van Noord-Nederland zijn de sporen van de geschiedenis zowel buiten als binnen goed zichtbaar. Tijdens Open Kerkendag is deze prachtige kerk te bezichtigen.

Lees meer >

LEEGKERK – KERK TE LEEGKERK

Groningen | Oude Groninger Kerken |

Het kerkhof met de kerk is het hoogste deel aan de Leegeweg (lage weg). De kerk is gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw. Het oudste deel is laatromaans, het gotische deel is uit de 16e eeuw.

Lees meer >

OOSTHUIZEN – GROTE KERK

Noord-Holland | Oude Hollandse Kerken |

Deze kerk met het fraaie kruisingstorentje met opengewerkte peerspits bepaalt al vijf eeuwen het silhouet van Oosthuizen. Twee topstukken bevinden zich in deze kerk. Het 18de-eeuwse praalgraf van François van Bredehoff (1648-1721) gemaakt door de Antwerpse Jan Pieter van Baurscheidt sr. En natuurlijk het orgel met pijpwerk en kas uit de 15e eeuw.

Lees meer >

LOSDORP – JOHANNESKERK

Groningen | Oude Groninger Kerken |

De Johanneskerk van Losdorp staat centraal op een radiale wierde, op een door een gracht omgeven kerkhof. De oorspronkelijk 13e eeuwse kerk is in 1775 grondig herbouwd. Het interieur van de kerk, behalve het orgel, dat in 1830 werd gebouwd door N.A. Lohman, is nog volledig zoals in 1775.

Lees meer >

HEETEN – O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGENKERK

Overijssel |

Tijdens de Open Kerkendag is deze prachtige kerk te Heeten geopend voor het publiek. De O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen is gewijd in 1892, en ontworpen door W.V.A. Tepe.

Lees meer >

HOFKERK – OLDENZAAL

Overijssel |

De kerk uit 1933 verving de zogenaamde “Napoleonkerk” aan de Ganzenmarkt uit 1809. Forse zaalkerk met toren, in expressionistische vormen. Tijdens Open Kerkendag is deze prachtige kerk te bezichtigen.

Lees meer >

RAALTE – BASILIEK H. KRUISVERHEFFING

Overijssel |

De Basiliek van de heilige Kruisverheffing is in de jaren 1891-1892 gebouwd naar ontwerp van Alfred Tepe. Hij ontwierp een driebeukige hallenkerk met toren. De inrichting werd verzorgd door leden van het St. Bernulphusgilde. De kerk werd op 19 oktober 1892 geconsacreerd.

Lees meer >

LEIDEN – WAALSE KERK

Zuid-holland |

De Waalse kerk is gevestigd in de kapel van het voormalige Sint-Catharinagasthuis, een instelling waarvan de historie teruggaat tot 1275. Tijdens de Open Kerkendag is deze prachtige kerk te bezoeken.

Lees meer >

BAARN – PAULUSKERK

Utrecht |

Deze kerk is een interessant voorbeeld van een oude dorpskerk, die eind 19e eeuw met de toenmalige modernere middelen (b.v. slanke ijzeren pilaren) is herbouwd en uitgebreid. Voor de Reformatie heette deze kerk St. Nicolaaskerk. Tijdens de Open Kerkendag is deze prachtige kerk te bezichtigen.

Lees meer >

WAALWIJK – KERK AAN DE HAVEN

Rondleiding | Noord-Brabant | Muziek |

De Kerk aan de Haven is de protestantse kerk van Waalwijk. Onlangs is het orgel grondig gerestaureerd. Komt u ook luisteren tijdens de Open Kerkendag?

Lees meer >

JELSUM – GENOVEVA KERK

Friesland | Alde Fryske Tsjerken |

De Sint Genovevakerk in Jelsum dateert in de kern uit de twaalfde eeuw en is in Romaanse stijl van tufsteen gebouwd. Dat is aan de noordzijde nog goed te zien. Het bakstenen koor dateert uit de vijftiende eeuw en heeft gotische vensters. In de kerk ligt onder meer de bekende theoloog Balthasar Bekker begraven.

Lees meer >

HIJUM – SINT-NICOLAASKERK

Friesland | Alde Fryske Tsjerken |

De romaanse Sint Nicolaaskerk uit de 12e eeuw staat op een terp, die vrijwel geheel is afgegraven. De kerk is grotendeels uit tufsteen opgetrokken. Tijdens de Open Kerkendag is deze prachtige kerk te bezichtigen.

Lees meer >

MAASTRICHT – SINT-JANSKERK

Limburg | Toren beklimmen |

Onze mooie Sint Janskerk staat midden in het bruisende hart van Maastricht en wel op het Vrijthof. Tijdens de Open Kerkendag kan niet alleen de kerk worden bezocht, maar ook de toren kan worden beklommen. Dat belooft een prachtig uitzicht over Maastricht.

Lees meer >

AMSTERDAM – ONZE LIEVE VROUWE KERK

Noord-Holland |

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is een neogotisch kerkgebouw aan de Keizersgracht 220 in Amsterdam. De kerk is in handen van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië en wordt zowel door de Syrisch-orthodoxen als door rooms-katholieken gebruikt. Tijdens de Open Kerkendag is de kerk van 10:00 t/m 19:00 geopend.

Lees meer >

AMSTERDAM – BEGIJNHOFKAPEL

Noord-Holland |

In 1665 werden twee woonhuizen op deze plek samengevoegd tot één kerkruimte. Tijdens de Open Kerkendag is deze kerk van 09:00 t/m 18:00 uur geopend.

Lees meer >

AMSTERDAM – DE KRIJTBERG

Noord-Holland |

De Krijtberg is nu in het volle zicht van Amsterdammers en toeristen te bewonderen en te bezoeken. Enkele voorwerpen vanuit de voormalige schuilkerk zijn bewaard gebleven. De kerk is tijdens Open Kerkendag geopend van 13:00 t/m 17:00.

Lees meer >

AMSTERDAM – DE PAPEGAAI

Noord-Holland |

De Papegaai is de volksnaam van de HH. Petrus en Pauluskerk, een voormalige rooms-katholieke schuilkerk. De smalle, lage gevel wekt de indruk dat het om een klein intiem kapelletje gaat, niet veel groter dan een woonhuis. Maar wie door de kleine draaideur binnengaat wacht een verrassing.

Lees meer >

AMSTERDAM – SINT-NICOLAASBASILIEK

Noord-Holland |

De Basiliek van de H. Nicolaas, genoemd naar de patroonheilige van Amsterdam, ligt als een prachtig boegbeeld van de stad tegenover het Centraal Station. Door zijn koepel, omvang en locatie is het een kerk die door velen gezien en gekend wordt. Tijdens de Open Kerkendag is de kerk geopend van 12:00 t/m 15:00 uur.

Lees meer >

BREDA – GROTE KERK

Noord-Brabant | Toren beklimmen |

De Grote Kerk Breda is een icoon van de stad, belangrijk rijksmonument en één van de vier topmonumenten van Brabant. Gebouwd in de vijftiende eeuw op initiatief van de voorvaderen van het Nederlandse Koninklijk Huis zijn er in de kerk indrukwekkende beeldhouwwerken, grafmonumenten en gewelf- en muurschilderingen te zien.

Lees meer >

OLDEHVOVE – LIUDGERKERK

Groningen | Oude Groninger Kerken |

Het rijke interieur van de Ludgeruskerk wordt zichtbaar nadat ‘Dit is de poorte des hemels’ is betreden: de zuidelijke toreningang. Sporen van de families Ewsum, De Mepsche en Ripperda zijn zichtbaar in de 17e eeuwse herenbanken met wapenschilden in houtsnijwerk. Nog meer rijkdom is te vinden in een van de twee grafkelders. Het betreft de fraai bewerkte tombe voor de Weense gravin Margaretha von Cobentzel.

Lees meer >

HORNHUIZEN – KERK VAN HORNHUIZEN

Groningen | Oude Groninger Kerken | Toren beklimmen |

De toren is ingericht als uitkijkpunt over het landschap en het wad. Het uurwerk uit 1679 is te bezichtigen, zowel beneden op een beeldscherm als boven op de eerste verdieping. Verder is de kerkzaal te bezichtigen en is er het zgn. Ommetje van Hornhuizen, een wandelroute van 9 km met als startpunt de kerk van Hornhuizen.

Lees meer >

GODLINZE – PANCRATIUSKERK

Groningen | Oude Groninger Kerken |

De kerk begint als tufstenen gebouw omstreeks 1100. Enkele decennia later wordt de kerk naar het westen verlengd. De uitbreiding in baksteen volgt in de 13e eeuw. Het vijfzijdige koor komt in de 14e eeuw. Ook de toren heeft in etappes haar vorm gekregen. Gebouwd in 1200, verhoogd in 1554 en hersteld in onder andere 1714 en 1885. De spitsboogvensters komen uit de 16e eeuw.

Lees meer >

VIERHUIZEN – KERK VAN VIERHUIZEN

Groningen | Oude Groninger Kerken |

Deze tufstenen kerk is vele malen aangepast, verbouwd en meerdere keren van de ondergang gered. Nu is het een rechtgesloten zaalkerkje met vergrote rondboogvensters en een inpandige toren met bovenop een naaldspits en leeuw als windvaan. Vroeger stond er een vrijstaande toren die als richtlijn werd gebruikt bij de vaststelling van de grens tussen Groningen en Friesland.

Lees meer >

ZUURDIJK – KERK VAN ZUURDIJK

Groningen | Oude Groninger Kerken |

De vele nog grotendeels middeleeuwse kerken in de Marne zijn uitwendig gepleisterd (er stond een cementfabriek in Zoutkamp). Dit gaat ook op voor de kerk van Zuurdijk, die grotendeels uit de eerste helft van de 13e eeuw stamt. Tijdens de Open Kerkendag kunt u deze kerk bezoeken.

Lees meer >

‘S-HERTOGENBOSCH – ST. CATHRIEN

Noord-Brabant |

De eerste Sint-Cathrien of Kruiskerk is gebouwd tussen 1533-1542. Opmerkelijk is de koepel die doet denken aan een Byzantijnse kapel. Bezoek de Sint-Cathrien en ontdek de bijzondere details van dit monument tijdens Open Kerkendag.

Lees meer >

NIEKERK (DE MARNE) – KERK VAN NIEKERK

Oude Groninger Kerken | Groningen |

Het 13e eeuwse kerkje van Niekerk, bovenop de wierde, is van verre al te zien. Onder de bepleistering bevindt zich veel origineel bouwmateriaal: drie muren met kloostermoppen. De verbouwing van 1629 heeft een belangrijke stempel op de kerk gedrukt.

Lees meer >

OOSTERWIJTWERD – MARIAKERK

Groningen | Oude Groninger Kerken |

De kerk was gewijd aan de maagd Maria en werd zodanig vereerd, dat het dorp tot 1640 zelfs een bedevaartsoord was, waar ‘van alle gewesten de pilgrims aldaer bijeen kwamen’. Ten noorden van de kerk stond daarvoor een pelgrimshuis, dat in 1676 door een nieuw gasthuis werd vervangen.

Lees meer >

RENKUM – O.L.V. TEN HEMELOPNEMINGKERK

Gelderland | Rondleiding | Muziek |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden, daarnaast bestaat de gelegenheid om in de ochtend koffie of thee te nuttigen. Gedurende de openstelling zal er live muziek worden gemaakt.

Lees meer >

MIDDELBURG – SINT-AUGUSTINUSKERK

Zeeland | Viering |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden daarnaast is er om 12:00 uur een middaggebed in de kerk.

Lees meer >

AMSTERDAM – OUDE LUTHERSE KERK

Noord-Holland |

Nadere informatie volgt spoedig.

Lees meer >

LEIDEN – HOOGLANDSE KERK

Rondleiding | Zuid-holland | Muziek |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden daarnaast is er aansluitend op de openstelling om 16:00 uur een orgelconcert in de kerk.

Lees meer >

DOESBURG – MARTINIKERK

Gelderland | Rondleiding | Kunst (expositie) | Tentoonstelling |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en desgewenst een rondleiding kunnen geven, daarnaast zijn er diverse kunst exposities.

Lees meer >

TILBURG – SINT-JOZEFKERK

Noord-Brabant |

Nadere informatie volgt spoedig.

Lees meer >

BLOKZIJL – GROTE KERK

Overijssel |

Nadere informatie volgt spoedig.

Lees meer >

SNEEK – MARTINIKERK

Friesland |

Op een terp in het centrum van Sneek staat de Grote of Martinikerk. Een stoer gebouw, waarvan de geschiedenis zo’n duizend jaar terugvoert in de tijd. Wist je dat binnen de muren van de kerk de gebeenten van Friese held Grutte Pier liggen?

Lees meer >

BOKSUM – SINT-MARGARETAKERK

Friesland |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. Verder is er thee en koffie aanwezig voor zelfbediening.

Lees meer >

WEMELDINGE – MAARTENSKERK

Zeeland | Rondleiding | Kunst (expositie) | Tentoonstelling |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en desgewenst een rondleiding kunnen geven. Daarnaast is er een kunstexpositie en een kunstroute -en gelegenheid om koffie en thee te nuttigen.

Lees meer >

DALFSEN – H. CYRIACUS KERK

Overijssel | Rondleiding |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en desgewenst een rondleiding kunnen geven.

Lees meer >

WIRDUM – KERK VAN WIRDUM

Groningen | Oude Groninger Kerken | Rondleiding |

Rond de kerk zijn Romeinse resten gevonden. Ondanks de vergrote romaanse vensters in de zuid en oostwand is de romaanse bouwwijze nog duidelijk te herkennen. In de noordmuur, en dat is vrij bijzonder, is een ‘knielnis’ te vinden. Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en desgewenst een rondleiding kunnen geven.

Lees meer >

SINT-ANNA TER MUIDEN (SLUIS) – SINT-ANNA KERK

Rondleiding | Zeeland | Toren beklimmen |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en desgewenst een rondleiding kunnen geven. Daarnaast kan de toren worden beklommen.

Lees meer >

ZWOLLE – ACADEMIEHUIS / GROTE KERK

Overijssel | Boekenmarkt |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en desgewenst een rondleiding kunnen geven. Daarnaast is er een boekenmarkt in de kerk.

Lees meer >

RUMPT – RUMPTS KERKJE

Gelderland | Rondleiding |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en desgewenst een rondleiding kunnen geven.

Lees meer >

SINT-MICHIELSGESTEL EN SCHIJNDEL – PROTESTANTSE KERK

Rondleiding | Noord-Brabant | Kunst (expositie) |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en desgewenst een rondleiding kunnen geven. Daarnaast is er een kunstexpositie.

Lees meer >

GRONINGEN – MARTINIKERK

Groningen | Rondleiding | Toren beklimmen |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en desgewenst een rondleiding kunnen geven. Tijdens de Open Kerkendag is de Martinikerk GRATIS te bezoeken!

Lees meer >