HULSBERG – CLEMENSKERK

Rondleiding | Limburg |

De parochie Hulsberg wordt reeds gememoreerd in het jaar 1202, in de kronieken van de Proosdij van Meerssen. De oudste datering van het kerkgebouw vinden we op de gevel van de toren. Daar treffen we het jaartal 1820 aan. In 1908 werd de kerk uitgebreid met een priesterkoor en twee sacristie-ruimten. De beide zijschepen werden in 1930 aangebouwd, het dak van het middenschip werd verhoogd en de toren kreeg toen zijn huidige aanzien. In 1990 vond een uitgebreide renovatie van de kerk plaats onder de bezielende leiding van de toenmalige pastoor, J. Peeters.

 

Adresgegevens

Kerkheuvel 9
6336 ZG Hulsberg

OPEN:

11.00-12.00 uur H. Mis
12.00-14.00 uur Rondleidingen