FAQ

Wat is de Open Kerkendag?
De Open Kerkendag is een initiatief van Stichting Open Kerken. Dit unieke evenement is in het leven geroepen om het grote culturele,- historische en maatschappelijke belang van de kerkgebouwen onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Het Nederlandse landschap wordt gekenmerkt door torenspitsen en kerken. Het behoort dan ook tot ons belangrijkste cultuurbezit. Stichting Open Kerken roept kerkeigenaren-/bezitters – of andere gebedshuizen – dan ook op om deel te nemen aan de nationale Open Kerkendag.

Voor wie is de Open Kerkendag bedoeld?
De Open Kerkendag is in het leven geroepen voor een breed publiek. Iedereen is welkom bij de deelnemende kerken tijdens Open Kerkendag. Ook mensen zonder een kerkelijke achtergrond kunnen een grote waardering opbrengen voor de kerkelijke architectuur. Zij voelen zich vaak aangetrokken tot een zekere mate van mysterie of het markante karakter van het kerkarchitectuur.

Waar vindt de Open Kerkendag plaats?
Vanaf 2023 is het mogelijk om tijdens de Open Kerkendag kerkgebouwen te bezoeken in het hele land. Wilt u weten welke kerkgebouwen zijn opengesteld in uw omgeving? Dan kunt onze kaart met deelnemende kerken raadplegen.

Zijn er ook kerkenroutes beschikbaar?
De organisatie heeft bij de vorige editie een routeboekje uitgegeven met verschillende auto- en fietsroutes langs kerkgebouwen in de provincie Noord-Brabant. Dit boekje blijft zijn waarde houden, omdat de routes altijd kunnen worden gevolgd. Dit Brabants Kerkenboekske kan HIER gedownload worden.

Hoe is de Open Kerkendag ontstaan?
De Open Kerkendag wordt georganiseerd door de Stichting Open Kerken. Deze stichting is in 2019 opgericht met als doel om het succesvolle initiatief Open Kerkendag uit 2017 te continueren. De eerste editie van de Open Kerkendag is georganiseerd in de provincie Noord-Brabant op initiatief van de Stichting De Brabantse Hoeders in samenwerking met: het bisdom ‘s-Hertogenbosch, het bisdom Breda, de Protestantse Kerk in Nederland, de provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant. Per 2023 is de Brabantse Open Kerkendag de landelijke Open Kerkendag geworden.

Met wie werken wij samen?
Er wordt samengewerkt met veel verschillende overheden, erfgoedorganisaties en uiteraard ook met kerkelijke instellingen. De initiatiefnemers streven naar een zo breed mogelijke samenwerking om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kerkgebouwen in Nederland meedoen aan de Open Kerkendag op 29 mei 2023 – Tweede Pinksterdag. Het is ook mogelijk om sponsor te worden van Stichting Open Kerken. Stuur dan een e-mail naar info@openkerkendag.nl. Bekijk HIER het overzicht van onze huidige sponsors.

Bent u verplicht om tijdens de Open Kerkendag een activiteit te organiseren als deelnemend kerkgebouw?
Nee, u bent niet verplicht om een activiteit te organiseren. Het openen van uw kerkgebouw voor publiek is al voldoende, om even tot rust te komen, een gesprek aan te gaan of om een kaarsje op te steken. Als u een activiteit wilt organiseren heeft u daar alle vrijheid in. Bekijk ook de voorbeelden onderaan deze pagina ter inspiratie.

Is bezoek aan Open Kerkendag gratis? Zijn de activiteiten in de kerken gratis?
Over het algemeen zijn alle activiteiten in de kerken kosteloos te bezoeken. Wanneer dit niet zo is wordt dit duidelijk aangegeven.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat er veel publiek naar mijn kerk komt?
De organisatie van de Open Kerkendag zorgt voor een brede promotie in het land. Dat gebeurt zeer fijnmazig en met oog voor alle leeftijden. Ook zijn we te vinden op social media: FacebookLinkedIn & Instagram.

Wat zijn voorbeelden van activiteiten?
Er zijn veel mogelijke activiteiten die u kunt organiseren tijdens de Open Kerkendag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rondleidingen, tentoonstellingen, muziekopvoeringen, een kerkgesprek, et cetera. Voorbeelden van verschillende activiteiten:

Expositie

 • Liturgische voorwerpen: waar dienen ze voor? Hoe worden ze gemaakt? Wie gebruikt ze, etc.?
 • Welke (Bijbelse) verhalen zijn terug te vinden in onze kerk (op de glasramen, in schilderijen, de beelden …)?
 • Bijzondere schatten uit de kerk

Muziek

 • Sacrale gezangen (bijvoorbeeld door een koor)
 • Bijbelse muziekinstrumenten (bijvoorbeeld harp, lier, hoorn, pauk..)
 • Orgelconcert en beiaardconcert
 • Lokale muziekgroep of koor uitnodigen om in het kerkgebouw een (akoestisch) optreden te houden

Kerkgesprek

 • Wie is de patroonheilige van de kerk, wat is zijn/haar geschiedenis
 • Lezing over de geschiedenis van het kerkgebouw (bijvoorbeeld over de plaats van de kerk in het dorp/de stad)
 • Debat over de toekomst van kerk(gebouwen)

Rondleidingen

 • Bezoek aan de crypte of aan de sacristie (in kleine groepjes)
 • Bezoek aan de toren en de gewelven (indien dit veilig kan gebeuren!)
 • Bezoek rondom het kerkgebouw: tuin, kerkhof, kapel.
 • (Foto)zoektocht door de kerk

Dans

 • Ballet
 • Volksdans
 • Moderne dans

Poëzie/literatuur

 • Voordracht van poëzie
 • Voordracht van Bijbelse/religieuze poëzie
 • Voordrachtwedstrijd (voor kinderen)

Theater

 • Kindertheater of kindermusical
 • Vertolking van religieuze verhalen of Bijbelverhalen
 • Stand-up comedy of maatschappijsatire

Activiteiten voor kinderen

 • Speurtocht
 • Voorleesmomenten
 • Tekenwedstrijd

Diverse activiteiten

 • Kookles: Bijbelse keuken (Diner in de kerk)
 • Markt met streekproducten
 • Demonstratie van (oude) ambachten
 • Rommelmarkt, boekenmarkt, brocante
 • Inzameling speelgoed
 • Fijnproeverswandeling
 • Goochelaar
 • Filmvertoning

In België wordt dit jaar de 15e editie van de Open Kerkendagen georganiseerd. Doe vooral ideeën op in hun inspiratiegids!