FAQ

Wat is de Open Kerkendag?
Binnen tien jaar zullen naar verwachting ongeveer zestig procent van de kerkgebouwen in Nederland hun religieuze functie verliezen. Stichting Open Kerken wil met de Open Kerkendag alle burgers kennis laten nemen van het grote culturele belang van kerkgebouwen en hun mee laten denken over de toekomst ervan.

Wat is het doel van de Open Kerkendag?
Het doel is dat er op deze dag zoveel mogelijk kerkgebouwen – katholiek, protestants en herbestemd – open zijn voor publiek. De Open Kerkendag wordt georganiseerd om alle burgers te betrekken bij de toekomst van hun kerkgebouwen. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming.

Voor wie is de Open Kerkendag bedoeld?
De Open Kerkendag wil iedereen begroeten. Kerkgebouwen zijn van heel de gemeenschap. Daarom wil de organisatie iedereen bij de toekomst betrekken. Niet in de laatste plaats jongere mensen, omdat zij in de toekomst de zorg voor de kerkgebouwen zullen hebben.

Waar vindt de Open Kerkendag plaats?
In de gehele provincie Noord-Brabant en Zeeland doen kerken mee aan de Open Kerkendag. Binnenkort komt onze digitale kaart op de website waarop u kunt zien welke kerkgebouwen in uw omgeving open zijn.

Zijn er ook kerkenroutes beschikbaar?
De organisatie heeft bij de vorige editie een routeboekje uitgegeven met verschillende auto- en fietsroutes langs (deelnemende) Brabantse kerkgebouwen. Dit boekje blijft zijn waarde houden, omdat de routes altijd kunnen worden gevolgd. Dit Brabants Kerkenboekske kan via onze website gedownload worden.

Door wie wordt de Open Kerkendag georganiseerd?
De Open Kerkendag wordt georganiseerd door de Stichting Open Kerken. Deze stichting is in 2019 opgericht met als  doel de continuering van het succesvolle initiatief Open Kerkendag. In 2017 is de eerste editie van de Open Kerkendag georganiseerd in de provincie Brabant op initiatief van de Stichting De Brabantse Hoeders in samenwerking met: het bisdom ‘s-Hertogenbosch, het bisdom Breda, de Protestantse Kerk in Nederland, de provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant. De nieuw opgerichte Stichting Open Kerken zal voor de organisatie van de tweede editie van de Open Kerkendag wederom samenwerken met de bovengenoemde organisaties.

Met wie werken we samen?
Er wordt samengewerkt met veel verschillende organisaties uit de erfgoedsector en uiteraard ook met kerkelijke instellingen. De initiatiefnemers streven naar een zo breed mogelijke samenwerking om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kerkgebouwen in Brabant en Zeeland meedoen aan de Open Kerkendag op 10 juni 2019.

Het is ook mogelijk om sponsor te worden van Stichting Open Kerken. Stuur dan een e-mail naar info@openkerkendag.nl. Bekijk hier het overzicht van onze huidige sponsors.

Bent u verplicht om tijdens de Open Kerkendag een activiteit te organiseren als deelnemend kerkgebouw?
Nee, u bent niet verplicht om een activiteit te organiseren. Het openen van uw kerkgebouw voor publiek is al voldoende, om even tot rust te komen, een gesprek aan te gaan of om een kaarsje op te steken. Als u een activiteit wilt organiseren heeft u daar alle vrijheid in. Bekijk ook de voorbeelden onderaan deze pagina ter inspiratie.

Is de Open Kerkendag gratis? Zijn de activiteiten in de kerken gratis?
Over het algemeen zijn alle activiteiten in de kerken gratis. Wanneer dit niet zo is wordt dit duidelijk aangegeven.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat er veel publiek naar mijn kerk komt?
De organisatie van de Open Kerkendag zorgt voor een brede promotie in Brabant en Zeeland. Dat gebeurt zeer fijnmazig en met oog voor alle leeftijden. Ook zijn we te vinden op social media: Facebook, Twitter & Instagram.

Hoe weet ik welke kerken meedoen en wanneer deze kerkgebouwen open zijn?
Op de website komt binnenkort een digitale kaart te staan met de adresgegevens, openingstijden en activiteiten per kerkgebouw. Houd deze in de gaten bij het plannen van uw (kerk)bezoek. De deelnemende kerkegebouwen zijn tevens herkenbaar aan een speciale vlag.

Wat zijn voorbeelden van activiteiten?
Er zijn veel mogelijke activiteiten die u kunt organiseren tijdens de Open Kerkendag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rondleidingen, tentoonstellingen, muziekopvoeringen, een kerkgesprek, et cetera. Voorbeelden van verschillende activiteiten:

Expositie

 • Liturgische voorwerpen: waar dienen ze voor? Hoe worden ze gemaakt? Wie gebruikt ze, etc.?
 • Welke (Bijbelse) verhalen zijn terug te vinden in onze kerk (op de glasramen, in schilderijen, de beelden …)?
 • Bijzondere schatten uit de kerk

Muziek

 • Sacrale gezangen (bijvoorbeeld door een koor)
 • Bijbelse muziekinstrumenten (bijvoorbeeld harp, lier, hoorn, pauk..)
 • Orgelconcert en beiaardconcert
 • Lokale muziekgroep of koor uitnodigen om in het kerkgebouw een (akoestisch) optreden te houden

Kerkgesprek

 • Wie is de patroonheilige van de kerk, wat is zijn/haar geschiedenis
 • Lezing over de geschiedenis van het kerkgebouw (bijvoorbeeld over de plaats van de kerk in het dorp/de stad)
 • Debat over de toekomst van kerk(gebouwen)

Rondleidingen

 • Bezoek aan de crypte of aan de sacristie (in kleine groepjes)
 • Bezoek aan de toren en de gewelven (indien dit veilig kan gebeuren!)
 • Bezoek rondom het kerkgebouw: tuin, kerkhof, kapel.
 • (Foto)zoektocht door de kerk

Dans

 • Ballet
 • Volksdans
 • Moderne dans

Poëzie/literatuur

 • Voordracht van poëzie
 • Voordracht van Bijbelse/religieuze poëzie
 • Voordrachtwedstrijd (voor kinderen)

Theater

 • Kindertheater of kindermusical
 • Vertolking van religieuze verhalen of Bijbelverhalen
 • Stand-up comedy of maatschappijsatire

Activiteiten voor kinderen

 • Speurtocht
 • Voorleesmomenten
 • Tekenwedstrijd

Diverse activiteiten

 • Kookles: Bijbelse keuken (Diner in de kerk)
 • Markt met streekproducten
 • Demonstratie van (oude) ambachten
 • Rommelmarkt, boekenmarkt, brocante
 • Inzameling speelgoed
 • Fijnproeverswandeling
 • Goochelaar
 • Filmvertoning

In België wordt dit jaar de 12e editie van de Open Kerkendagen georganiseerd. Doe vooral ideeën op in hun inspiratiegids!