Over ons

De Stichting Open Kerken is opgericht op 28 januari 2019. De akte is gepasseerd bij notariskantoor DGF notarissen te Kaatsheuvel.

De directe aanleiding voor de oprichting van de Stichting Open Kerken is de continuering van het succesvolle initiatief Open Kerkendag.

De stichting heeft ten doel het organiseren van Open Kerkendagen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het onderhouden van contacten met betrokken personen en partijen, zoals kerkeigenaren, instanties, overheden en stichtingen. Verder door het werven van financiële middelen, het uitdragen van de Open Kerkendagen onder een breed publiek, en al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Bestuursleden

Lilian Grootswagers-Theuns – voorzitter

Freek van Genugten – secretaris

Ds. Willem Vermeulen – penningmeester

Dr. Wies van Leeuwen – bestuurslid

Paul Spapens – bestuurslid

Paul Verbeek – bestuurslid