Doel

Dit unieke evenement is ontstaan vanuit de wil om Brabanders en Zeeuwen kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerkgebouwen. De komende jaren is het herbestemmen van kerken een van de grootste culturele problemen van Nederland. Bewustwording draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden onttrokken.

Torens en kerken bepalen het aanzien van Brabant en Zeeland. Vanuit elke positie in stad, dorp of buitengebied rijzen ze op en vertellen ze het woordeloze verhaal van hun geschiedenis, van de historie van de gemeenschap die ze ooit heeft gerealiseerd. Deze gebouwen zijn de krachtigste materiële uitingen van de Brabantse en Zeeuwse identiteit. In vervlogen tijden zijn ze met bloed, zweet en tranen gebouwd voor de eredienst, maar door de ontkerkelijking verliezen veel kerken hun religieuze betekenis.

Verschillende functies van kerkgebouwen
In Brabant en Zeeland moeten de komende jaren honderden kerken een nieuwe functie krijgen. Er zijn niet veel mensen die weten hoe ze dit aan moeten pakken. Er is weinig geld. Er is weinig expertise. Het herbestemmen van kerken is een van de grootste culturele vraagstukken in Nederland, een probleem dat bovendien in korte tijd moet worden opgelost. Aan de eredienst onttrokken kerken kunnen niet lang leeg blijven staan omdat ze dan verloederen. Dát én de leegstand stuit tegen de borst van de gemeenschappen waar de kerkgebouwen en de torens sinds vele generaties tot de vaste waarden behoren, maar die herontwikkeling biedt ook kansen.

Waarvoor dient zo een Open Kerkendag?
Het doel is dat er op deze dag zoveel mogelijk kerkgebouwen – katholiek, protestants en herbestemd – open zijn voor publiek.  Tijdens de Open Kerkendag zetten de eigenaren van kerkgebouwen de deuren van deze gebouwen open, zodat iedereen die interesse heeft kan binnenlopen om het gebouw te bezichtigen, een praatje te maken met de aanwezige vrijwilligers of om deel te nemen aan een activiteit. Stichting Open Kerken hoopt door het organiseren van deze dag dat deze karakteristieke gebouwen en hun historie een keer extra in het zonnetje worden gezet. Tevens willen wij alle burgers te betrekken bij de toekomst van hun kerkgebouwen. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming.

De eerste Open Kerkendag op 26 november 2017 was een succes. Hier vindt u een impressie van deze dag. Als gevolg hiervan is de Stichting Open Kerkendag opgericht. Daarnaast wordt op 10 juni 2019 een tweede editie van de Open Kerkendag georganiseerd. Tijdens deze dag stellen kerkgebouwen in Brabant en Zeeland een extra dag de deuren open een breed publiek en is bedoeld om de publieke belangstelling gericht te houden op de kerkgebouwen.

Bekijk alle filmpjes
Open Kerkendag is een initiatief van de Stichting Brabantse Hoeders. Inmiddels is de Stichting Open Kerken opgericht om de organisatie van de Open Kerkendag te continueren. In de aanloop naar de eerste editie van de Open Kerkendag is in 2017 de brochure 'Ranke Torenspitsen' over het herbestemmen van kerkgebouwen uitgegeven. U kunt de brochure bestellen door een e-mail te sturen naar info@openkerkendag.nl. Ook kunt u hem hier gratis downloaden.