ROERMOND – SINT-CHRISTOFFEL KATHEDRAAL

Rondleiding | Limburg | Tentoonstelling | Toren beklimmen |

Deze Gothische kruisbasiliek stamt uit 1410.

Roermond is sinds 1559 bisschopsstad. In de kathedraal staat de zetel (cathedra) van de bisschop van Roermond. In het verleden was Roermond hoofdstad geweest van het Overkwartier Gelre en bovendien had de stad een fikse stadsbrand achter de rug.

De bisschopszetel was een welkome impuls voor de stad. De oorspronkelijke parochiekerk kwam buiten de vestingsmuren te liggen. Daarom werd er besloten om binnen de muren een nieuwe, grotere kerk te bouwen. De bouw van de nieuwe kerk, in laat-gotische stijl, begon omstreeks 1410.
Oorspronkelijk werd de kerk gebouwd in de vorm van een Grieks kruis met vier armen van gelijke lengten. In de loop der eeuwen werd de kerk vele malen uitgebreid tot haar huidige vorm: een vijfbeukige basicaalschip met ingebouwde westtoren. In de 16e eeuw heeft men van de hele kerk een hallenkerk willen maken door de drie evenhoge koren ook in de beuken door te trekken. Dat is nog het beste te zien in het oostelijke transept. Oorlog en blikseminslag. Door de strategische ligging werden de kerk en toren vele malen verwoest. Maar ook door blikseminslag en storm moest de kerk het regelmatig ontgelden.

Zo moest de kerk onder andere de volgende rampen doorstaan:
•1554 – stadbrand
•1556 – beeldenstorm
•1572 – plundering door de troepen van Willem van Oranje
•1591 – instorting van het gewelf
•1614 – stormschade
•1921 – torenspits stort in tijdens storm
•1945 – bombardementen
•1992 – aardbeving

Bovendien brandde de toren enkele malen volledig uit na door de bliksem te zijn inslagen.
De zwaarste verwoesting, had de kerk te verduren, op 28 februari 1945. De Duitsers bliezen de toren op om te voorkomen dat Engelse troepen deze konden gebruiken als uitkijkpost. De kerk bleef achter als een ruïne.
Eén dag later werd Roermond bevrijd.
Pas in 1957 was de herbouw van de kerk voltooid.

De 86 meter hoge toren is in de maanden april t/m oktober elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur ter beklimming geopend. De stadsgidsen van Hart van Limburg verzorgen rondleidingen voor groepen op afspraak.

Adresgegevens

Grote Kerkstraat 2, 6041 CR Roermond

OPEN: 14.00 – 17.00 uur