OOSTERHOUT – BASILIEK SINT JAN

Rondleiding | Noord-Brabant |

Met de bouw van de Basiliek Sint Jan de Doper te Oosterhout werd omstreeks 1473 begonnen op de plek waar ooit (rond het jaar 1000) een veel kleinere Romaanse turfstenen kerk stond. De bouw van de eerste fase van de basiliek moet omstreeks 1495 zijn voltooid.

Met de bouw van de toren werd pas in 1519 begonnen. De naam van de bouwmeester is niet bekend. Waarschijnlijk wegens geldgebrek werd de (vrijstaande) toren nooit afgebouwd. In 1548 werd de romp van de toren met een voorlopige kap gedicht. In 1522 kwam de aansluiting tussen kerk en toren tot stand.

Bij de zogenaamde “Beeldenstorm”, die in 1566 over ons land raasde, werd de kerk gespaard. Maar in de Tachtigjarige Oorlog gingen kerk en toren in vlammen op. In de periode 1628-1636 werd herstel uitgevoerd. Bij het einde van de oorlog, in 1648, ging de kerk in Protestantse handen over.

Meer dan twee eeuwen later, in 1809, bracht Lodewijk Napoleon een bezoek aan Oosterhout. Bij deze gelegenheid schonk hij Oosterhout niet alleen stadsrechten, maar wees hij ook de Sint Jan weer toe aan de katholieken. De toren was niet in de overdracht begrepen; die was in 1789 al tot gemeentelijk eigendom verklaard en dat zou blijven tot 1910.

 

Bouw Basiliek Sint Jan de Doper

rood: periode 1473-1881
groen: periode 1881-1883

 

basiliek sint jan
Adresgegevens

Markt 17
4901 EP Oosterhout
Reliwiki
http://www.basiliekoosterhout.nl/

Openingstijden: 13:00 – 16:00