ROOSENDAAL – KRUISKERK

Rondleiding | Noord-Brabant | Fietstocht | Culinair |

Onze Kruiskerk is op 29 mei open tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De kerk is die dag ook open i.v.m. een ZWO-actie. Er wordt dan fietstocht gehouden langs verschillende kerken, waaronder ook de Kruiskerk. Bezoekers worden in de kerk rondgeleid en er worden pannenkoeken en tosti’s gebakken en verkocht, waarvan de opbrengst is bestemd voor de ZWO-actie. Meer weten over de actie? Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië

Op 13 april 1962 werd de Heilig Kruiskerk te Roosendaal ingezegend als Katholieke Parochie kerk. De kerk bood plaats aan 1054 bezoekers. In 1960 werd kapelaan Smits tot bouwpastoor benoemd en Dr. Ir. Thomas Nix van het Bureau Taen en Nix uit Rotterdam werd de uiteindelijke architect. Bij de bouw, tijdens het tweede Vaticaanse Concilie (1962-1065), werd over alles nagedacht. Deze kerk werd wel de eerste echte moderne kerk van het Bisdom Breda genoemd.

Na overname en herinrichting door de Protestantse Gemeente Roosendaal in 2003 is de kerk een multifunctionele ontmoetingsruimte voor de geloofsgemeenschap geworden. Vanaf dat moment wordt de kerk Kruiskerk genoemd. De multifunctionele ruimtes worden gebruikt voor vergaderingen van de diverse werkgroepen, leeravonden, soos voor ouderen, koorrepetities en ook diverse jeugdactiviteiten. De zondagse kerkdiensten worden gemiddeld door ± 200-250 mensen bezocht in een zaal met 350 zitplaatsen.

Adresgegevens

St. Lucasplein 1
4703 HX Roosendaal
Reliwiki
www.pgrkruiskerk.nl

Openingstijden: tussen 10.00 uur en 16.00 uur.