AMSTERDAM – ENGLISH REFORMED CHURCH

Rondleiding | Noord-Holland |

De eerste kerk op het Begijnhof werd in 1419 ingewijd en diende als bedehuis voor de lekengemeenschap van nonnen, de Begijnen of Begijntjes, die in de omgeving van het hof woonden. De houten kerk, samen met het grootste deel van het Begijnhof en een belangrijk deel van Amsterdam, brandde af in 1421. Op de kerktoren na werd alles verwoest.

Tegen het einde van de vijftiende eeuw werden het Begijnhof en de kapel herbouwd in baksteen en steen. Tijdens de reformatie werd de kerk gesloten toen het stadsbestuur alleen de gereformeerde eredienst verbood. De kerk bleef 20 jaar ongebruikt totdat zij in 1607 aan de Engelstalige gelovigen in Amsterdam werd geschonken. Sindsdien is onze gemeente tot bloei gekomen en heeft de Engelstalige eredienst in het hart van Amsterdam behoudens een korte periode tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.

Adresgegevens

Begijnhof 48
1012 WV Amsterdam

OPEN: 13.00 t/m 17.00 uur