BAARN – NICOLAASKERK

Rondleiding | Viering | Utrecht |

Na de Eucharistieviering van 11:00 uur ( waar iedereen welkom is) blijven de deuren wagenwijd openstaan, voor bezichtiging en informatie is iedereen van harte welkom tussen 13:00 en 19:00 uur.

Reeds in 1280 werd er gewag gemaakt van een kerk in Baarn in een document dat bepaalde dat de tienden niet meer aan de Abdij van Elten maar aan de graaf van Holland moesten worden afgedragen.

Geleidelijk groeide Baarn zodanig dat het omstreeks 1350 stadsrechten kreeg.[1] Een nieuwe kerk werd aan de Brink gebouwd, waarvan voor het eerst bericht werd in 1385. Dit was een romaans-vroeggotisch rechthoekig gebouw, dat op een terp stond en opgetrokken was uit tufsteen en kloostermoppen. Deze kerk was aan de Heilige Nicolaas gewijd.

In 1479 werd de kerk uitgebreid in gotische stijl en de toren verhoogd. Op de kerstavond van 1481 echter werd Baarn door troepen van Joost van Lalaing verwoest, in het kader van de conflicten tussen het Sticht Utrecht en het Graafschap Holland. De kerk bleef gespaard maar de economie van het dorp was verwoest. Pas onder keizer Karel V kwam er een einde aan deze regionale strijd.

In 1580 werd de kerk door de hervormden genaast. Niet lang daarna werd de uitoefening van de katholieke eredienst verboden. Pas in 1703 kwam er weer een schuurkerk die aan de Zandvoortweg stond en aan de heilige Adrianus Martelaar was gewijd. De nieuwe pastoor werd echter nog twee maanden gevangengenomen maar werd na protest vrijgelaten en kon zijn functie toen uitoefenen. Halverwege de 18e eeuw werd de schuurkerk uitgebreid en kreeg ze een klokkentorentje.

In 1796 bleef de oude kerk aan de Hervormden toebehoren, aangezien dezen de meerderheid vormden in Baarn.

In de loop van de 19e eeuw werd de schuurkerk te klein en men besloot een nieuwe kerk aan de toenmalige Schapendrift te bouwen. Dit is de huidige Kerkstraat. De vroeg-neogotische kerk werd in 1861 in gebruik genomen en was als vanouds gewijd aan de schutspatroon van Baarn, de heilige Nicolaas.

Doordat de bevolking van Baarn na de aanleg van de Oosterspoorweg langs Baarn sterk was toegenomen, werd de Nicolaaskerk te klein. Er werd besloten tot nieuwbouw op dezelfde plaats. De eerste steen van deze nieuwe kerk bevindt zich aan de kant van de Vermeerlaan. De tekst luidt: Eerste steen gelegd 28 mei 1904 het RK-Kerkbestuur P.J.C. Kok pastoor P. Brouwer Mr. F. Pen N.Schimmel J.Westerwoudt.[2] Architect was W.G. Welsing. Ook werd een pastorie gebouwd. Omdat het aantal parochianen bleef groeien werd een nieuwe kerk gebouwd, die in 1905 gewijd werd.

Adresgegevens

Kerkstraat 19
3741 AJ Baarn

OPEN: 13:00 en 19:00 uur