JORWERT – REDBADTSJERKE

Alde Fryske Tsjerken | Friesland |

Met een prachtige toren en sober interieur is de Redbadtsjerke in Jorwert een mooi voorbeeld van een Romaanse kerk. De voorkerk is onlangs verbouwd. Ook is er een nieuwe verdieping (De Ferdjipping) in gekomen. De kerk wordt onder meer gebruikt als uitvalsbasis voor Stifting Nijkleaster.

De muren zijn verfraaid met een indeling met banden van tufsteen en keperfriezen. De galmgaten zijn rijk gedetailleerd met deelzuiltjes van Bremer zandsteen. Een zadeldak bekroont het geheel. Aan de westzijde van de toren bevindt zicht een rondboogingang. Aan de zuidmuur van de kerk, is een tweezijdige zonnewijzer uit 1621 bevestigd. Het interieur maakt een ruime indruk. Er staat een grote, fraai zeventiende-eeuwse driedubbel overhuifde, herenbank, een niet overhuifde herenbank en een even oude preekstoel. In de hal ligt de zerk van Wattie van Hania. Hij werd in 1569 in zijn slaapkamer te Groot Hesens (een adellijke state) vermoord. We zien op de zerk hoe een groot zwaard in het lichaam van Wattie wordt gestoken. Er liggen verder ook veel fraai gebeeldhouwde grafzerken van voorname families in de kerk. Aan de miskelk op de zerk van pastoor Hottie Fons (overleden in 1556) is te zien dat hij het priesterambt vervulde. In het koor (aan de zuidkant) is een zeer oud sarcofaagdeksel ingemetseld.

De toren van deze tufstenen kerk is een van de mooiste in haar soort.
De twee klokken zijn van 1394 en 1749. Ze worden elke dag om 12.00 uur handmatig geluid door de leden van het ‘klokkenluidergilde’, maar op donderdag doen leerlingen van de school dit werk. Bij sterfgevallen en geboortes in het dorp klinkt ook klokgelui. Voor een nieuwgeboren ‘famke’ klinkt de kleine, voor een jongen de grote klok.
Aan de buitenkant vallen de galmgaten op met hun zuiltjes van Bremer zandsteen en het siermetselwerk daarboven.
Adresgegevens

Sluytermanwei 4
9023 AB Jorwert

OPEN: