ZWEINS – REGINAKERK

Rondleiding | Alde Fryske Tsjerken | Friesland |

Kom op 29 mei, Tweede Pinksterdag, naar de prachtige kerk die gebouwd is in de jaren 1782-1783. Deze kerk vervangt de oude kerk die was opgetrokken uit gele kloostermoppen en gewijd was aan de H. Regina (Maria als koningin van de hemel). Bewonder het schitterende meubilair, zoals de eiken preekstoel met gesneden bloemmotieven, het doophek en de lezenaar, die allemaal dateren uit die tijd. Ook kun je de beide herenbanken bewonderen die de wapens dragen van de stichters, Amelia W. Lycklama à Nijeholt en Julius M. van Beijma (thoe Kingma).

Vergeet niet om de prachtige grafzerken te bekijken, waaronder die van Sybrant van Herema en Auck van Camstra uit omstreeks 1550, en de drie zerken van hun kleinkinderen Luts, Ryurd en Wigle. Ook zijn er drie zerken van het verder gelegen Kingmastate aanwezig, waaronder de portretzerk voor Claes van Adelen die stamt uit 1553 en afstamt van de Oud-friese koningen.

Adresgegevens

Hoofdweg 1
8814 JW Zweins

OPEN: