DEDEMSVAART – SINT-VITUSKERK

Rondleiding | Overijssel |

In de zeventiende eeuw waren de meeste inwoners van deze omgeving protestants en werden katholieken achtergesteld. Maar door de Franse bezetting en ontginning van veengebieden kwamen katholieken in het gebied terecht. Zo ontstond in 1820 de St. Vituskerk in Dedemsvaart om goede katholieke arbeiders aan te trekken. De parochie groeide snel en in 1874 werd een nieuwe kerk gebouwd onder leiding van architect Alfred Tepe, bekend vanwege zijn neogotische bouwstijl met hoge westtorens.

In 1875 werd de nieuwe St. Vituskerk gebouwd door aannemer Arnoldus Adrianus van Dommelen uit Arnhem voor 27.300 gulden. Pastoor Joannes Bless legde de eerste steen en de kerk werd op 23 oktober van dat jaar in gebruik genomen. Na de ingebruikname werden er gebrandschilderde ramen, een uurwerk met wijzerplaten, een kerkorgel, een preekstoel, kruiswegstaties en beelden van St. Vitus en St. Antonius aan de kerk toegevoegd dankzij schenkingen. Het kerkorgel, ontworpen door Michael Maarschalkerweerd uit Utrecht, heeft prachtig houtsnijwerk in gotische stijl.

De kerk in Dedemsvaart moest in de vorige eeuw verschillende keren worden verbouwd en gerenoveerd vanwege ruimtegebrek en het verhogen en verlengen van het koor en transeptgedeelte. In 1990 moest de toren worden gerestaureerd en dreigde deze te worden afgebroken vanwege de hoge kosten. De gemeente kocht de toren toen voor één gulden aan en subsidieerde vijftig procent van de restauratiekosten om de beeldbepalende toren te behouden. De parochie behield de eigendom van de luidklok en het orgeltoebehoren, terwijl het torenuurwerk eigendom van de gemeente werd. In de kerk werd later een parochiezaal gebouwd en achter de kerk bevindt zich een in 1930 gebouwde Mariakapel die onder de gemeentelijke monumentenbescherming valt.

Adresgegevens

Langewijk
172 7701 AK Dedemsvaart

OPEN: