AMSTERDAM – DE KRIJTBERG

Noord-Holland |

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 mochten er weer kerken in het openbaar worden gebouwd. Aan het Singel werden een aantal huizen afgebroken en werd in 1881 gestart met de bouw van onze huidige kerk, die in 1883 werd ingewijd. Tot op de dag van vandaag is ze onafgebroken in gebruikt als huis van God voor de katholieke gemeenschap van Amsterdam en daarbuiten, nog steeds bediend door de paters jezuïeten en open voor eenieder die wil binnenlopen.

De kerk is ontworpen door architect Alfred Tepe (1840 – 1920). Ze is gebouwd in neogotische stijl, wat mede bepalend is voor het feit dat het oog steeds omhoog wordt geleid. De Krijtberg is niet in één keer afgebouwd, want door de jaren heen zijn er telkens nieuwe elementen toegevoegd. Zo stammen de biechtstoelen uit 1889 en zijn de laatste gebrandschilderde ramen pas in het jaar 1946 geplaatst. Op het rechter balkon ontmoeten de oude en nieuwe tijden elkaar heel direct. Het abstracte kunstwerk van de Heilige Geest uit het jaar 2003 is te zien naast het 16e-eeuwse houten wandbeeld van Maria en de engelen, afkomstig uit de schuilkerk van weleer.

Na het Tweede Vaticaanse Concilie is de kerk aangepast aan de eisen van de nieuwe liturgie. Het oude hoogaltaar tegen de achterwand van de apsis is nu in gebruik als tabernakel, terwijl het nieuwe altaar in het hart van de gemeenschap is geplaatst, bestemd voor de viering van de Eucharistie. In 2000 in de kerk geheel gerestaureerd, zodat deze opnieuw in al haar glorie kan worden bewonderd.

GESCHIEDENIS

Adresgegevens

Singel 446, 1017 AV Amsterdam

Geopend van 13:00 t/m 17:00.