KAMPEN – BURGWAL

Rondleiding | Overijssel |

In verband met de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen (2019) wordt De Burgwal niet meer gebruikt voor de reguliere bijeenkomsten van de kerkelijke gemeente; wel staat het gebouw open voor bijzondere diensten en worden er vanaf 1975 maandelijks cantatediensten gehouden. Ook vinden concerten en andersoortige bijeenkomsten plaats in dit gastvrije Huis van muziek en verdieping.

Bij de bouw in 1873-1875 kwam er geen architect aan te pas. In anderhalf jaar tijd werd al improviserend een ruim kerkgebouw opgetrokken onder toezicht van meester-timmerman F. Krijgsman. Zijn inzicht en ervaring vormden de leidraad bij het totstandkomen van de kerkzaal, die wordt gekenmerkt door een grote vierkante overspanning zonder steunpunten. Ook volgens de mening van deskundigen nu een ongeƫvenaard knap staaltje ambachtelijk vakwerk.

De woordverkondiging stond centraal in de traditie van de Gereformeerde Kerken en dat is goed te zien aan de inrichting. De kansel met daarboven het orgel vormen het brandpunt waarop alle ogen letterlijk zijn gericht. De sobere inrichting hoort daarbij.

In 1951 werd het interieur van de kerkzaal grondig veranderd. Er kwam een nieuwe vloer, iets aflopend richting de nieuwe preekstoel. De stoelen maakten plaats voor mahoniehouten banken en de elektrische ballonnen werden vervangen door kronen. Deze laatste verdwenen bij de renovatie in 2020.

Zwier van Dijk orgel
De Burgwalkerk was vanaf het begin sober van opzet en inrichting, passend bij de gereformeerde traditie waarin woordverkondiging en gemeentezang centraal staan. Alle zitplaatsen waren gericht op de preekstoel met het orgel, dat in die tijd uitsluitend diende ter ondersteuning van de psalmzang, daarboven.

Adresgegevens

Burgwal 60
8261 EP Kampen

OPEN: