OOTMARSUM – SIMON EN JUDASKERK

Rondleiding | Overijssel |

Het absolute middelpunt van Ootmarsum. Het oudste westelijke deel is gebouwd tussen 1196 en 1220 in de Romaanse bouwstijl. In 2020 zijn we uitgeroepen tot de meest gastvrije kerk van Oost Nederland.

Een Romaanse Pseudobasiliek uit de 13e eeuw. In 1195 begon men te bouwen. Het oudste deel in Romaanse bouwstijl was in 1220 klaar. Uitbreidingen in gotische stijl vonden nog tot ca. 1500 plaats. Pas toen had de Westfaalse Hallenkerk zijn huidige grootte bereikt. De letterlijke blikvanger was de zware toren vóór de kerk. Een machtig bouwwerk dat in 1839 na een onnauwkeurig onderzoek en een te spontaan genomen besluit ten offer viel aan de slopershamer. Slechts enkele tekeningen en een beroemde schilderij van Jacob van Ruysdael (1628-1682) laten die toren nog in al zijn glorie zien. In de kerk zien enkele kerkschatten te zien, o.a. een monstrans uit 1400, een fraai Epman orgel uit 1814 en een grafkelder.

Adresgegevens

Kerkplein 28 in Ootmarsum
7631 EV Ootmarsum

OPEN: 10.30 tot 16.00