TERHEIJDEN – H. ANTONIUS ABT

Rondleiding | Noord-Brabant | Kunst (expositie) | Toren beklimmen |

We hebben op Open Kerkendag een kunstexpositie van de Levensbooom, op initiatief van pastoor Ronald van Bronswijk. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het beklimmen van de kerktoren. Ook zijn onze vrijwilligers aanwezig voor het geven van een rondleiding.

Vanuit Breda wordt 11 november 1400 toestemming gegeven om in Terheijden een bijkerk te bouwen van de H. Mariakerk in Breda. Op een hoger gelegen terrein tussen Ter Heijde en Schimmer begon men in 1400 met de bouw van de bijkerk. Deze werd in 1401 ingewijd.

Later kwam er een toren, die aangesloten werd op het kerkje uit 1401. Na 1500 begon men aan de oostzijde van de kerk met de bouw van het priesterkoor en het dwarspand. Tussen 1542 en 1546 werden de zijbeuken gebouwd en daarna begon de bouw van het schip van de kerk, waardoor het kerkje van het eerste begin verdween en Terheijden werd gesierd door een gotische kruiskerk. De bouwmeester van de kerk is niet bekend.

De Tachtigjarige Oorlog ging niet zonder slag of stoot  aan de kerk voorbij. Terheijden was een vooruitgeschoven post van het Bredaas garnizoen en de stad Breda nam een sleutelpositie in met een wisselende Spaanse of Hollandse bezetting,waarbij de toren als uitkijkpost fungeerde. Vanaf 1648 tot 1801 was de kerk in gebruik bij de protestantse inwoners van Terheijden, de katholieken mochten samenkomen in een schuurkerk.

Na de teruggave van de kerk aan de katholieken kwam er een grootscheepse restauratie in de jaren 1876-1879. In 1922 werd de kerk getroffen door een brand en weer hersteld en zeer kleurrijk ingericht. De toren liep aan het eind van de Tweede Wereld Oorlog de nodige averij op, maar bleef gelukkig gespaard. In 1958 werd het interieur van de kerk grondig veranderd en ontdaan van alle kleur.

Door de afnemende kerkelijke betrokkenheid kwam men op het idee een wand in het kerkgebouw te plaatsen. Zo kwam er in 2018 een bijzondere wand, die het kerkgebouw in tweeën verdeelde. Het ene gedeelte is het sacrale gedeelte waarin de kerkelijke vieringen plaatsvinden. Het andere gedeelte is nu een ruimte voor sociaal-culturele activiteiten , zaal “de Abt”

In 2019 is gestart met de restauratie van de toren. Zo hoopt de bevolking van Terheijden dat hun kerk nog lang een pracht van een blikvanger mag blijven en mensen samen blijft brengen.

Op de Open Kerkendag is de kerk open voor bezichtiging tussen 13.00 uur en 16.30 uur.

Adresgegevens

Marktstraat 4, 4844 CR

Terheijden

Reliwiki

Openingstijden: 13.00 uur en 16.30 uur.