Voorlichtingsavond in herbestemde Pauluskerk druk bezocht

Gemeente Oss ziet Brabantse Open Kerkendag als een kans

Op een tot voorbeeld strekkende manier haakt de gemeente Oss in op de Brabantse Open Kerkendag. Op woensdagavond 13 september belegde de gemeente in de herbestemde Pauluskerk in Oss een bijeenkomst voor mensen die op de een of andere manier bij religieuze gebouwen betrokken zijn, zoals parochievrijwilligers en heemkundigen. Een kleine dertig belangstellenden dachten samen na over hoe ze deelname aan de Brabantse Open Kerkendag tot een succes kunnen maken.

Ze luisterden ook naar introducties van Paul Spapens, voorzitter van de werkgroep Brabantse Open Kerkendag en van wethouder Johan van der Schoot. Hij noemde de Brabantse Open Kerkendag ‘een uitgelezen kans’ om het religieus erfgoed in zijn gemeente onder de aandacht te brengen. De gemeente Oss telt liefst zestig kerken, kloosters, kapellen en pastorieën die allemaal het predicaat ‘religieus erfgoed’ verdienen.

De bijeenkomst in de voormalige Pauluskerk was een initiatief van Johan van der Schoot die als wethouder voor het CDA onder meer belast is met recreatie en ontwikkeling van de kerken. Naast de stad Oss telt de gemeente liefst 21 kernen. Dat verklaart waarom er zoveel religieus erfgoed is. Dit is zowel een bezit om trots op te gaan als om zorg voor te hebben, was de teneur van de inleiding die de wethouder gaf. “Hoe komen we hier in de gemeente samen tot de energie om er ons samen voor in te zetten”, vatte hij het doel van de bijeenkomst samen.

Na vastgesteld te hebben dat ‘erfgoed van de gemeenschap is’, stelde hij dat ‘het nu tijd is voor een nieuwe aanpak’. De Brabantse Open Kerkendag is volgens hem een uitgelezen kans om veel inwoners van de gemeente Oss mee te laten denken over wat men aan moet met al die religieuze gebouwen, die niemand kwijt wil. De locatie van de bijeenkomst was wat het doel van de avond betreft met zorg gekozen. De voormalige H. Pauluskerk werd in 1965 in gebruik genomen. In 2010 werd hij gesloten. De nieuwe eigenaar, een voormalig ondernemer, kocht het pand en bracht er twaalf ateliers in onder. De eigenlijke kerkruimte doet nu dienst als multifunctionele ruimte. Een van de regelmatige gebruikers is de gemeente Oss die op deze manier zijn steun voor het initiatief uitspreekt. De eigenaar van de Pauluskerk gaf een bevlogen toelichting.

Na de introducties over de Brabantse Open Kerkendag probeerden de aanwezigen in groepjes tot ideeën te komen van activiteiten die op 26 november in de religieuze gebouwen gehouden kunnen worden. Want, benadrukte wethouder Johan van der Schoot, alleen de kerken openstellen is niet genoeg om voldoende mensen te trekken. Deze sessies leverden interessante ideeën op waarvan genoemd mogen worden de wens tot samenwerken in verband met de 26ste en het betrekken van kinderen. De gemeente Oss is voornemens een speciale gids uit te geven langs alle deelnemers aan de Open Kerkendag in de gemeente Oss. Het ziet er naar uit dat de Brabantse Open Kerkendag in de gemeente Oss vele deelnemers krijgt.


Wethouder Johan van der Schoot spreekt de aanwezigen toe.

Terug naar nieuwsarchief