WIJHE – NICOLAASKERK

Overijssel | Lezing |

Kom op Open Kerkendag – maandag 29 mei – naar de Nicolaaskerk in Wijhe. Tussen 14.00 en 16.00 uur is deze prachtige kerk open voor bezoekers. Om 14.30 is de lezing ‘Bouwen aan geloofsgesprekken’ door Mireille Dosker en Isabel van Lent, architectuurhistorica.

Waar bouwden mensen plekken om hun geloof te belijden? En wat voor vorm kreeg die plek? Daarover vertellen Mireille en Isabel. Ze laten zien wat verschillende religies aan geloofsgebouwen voortbrachten in Overijssel. Van de vroege Middeleeuwen, de Reformatie tot nu. Er is speciaal aandacht voor de plek in de samenleving (cultuurhistorie), de architectuur, de plek in het landschap en de stedenbouwkundige context.

Deze lezing hoort bij het essay ‘Bouwen aan geloofsgesprekken – Religieus erfgoed in Overijssel’. Na afloop van de lezing ontvangt Wethouder Judith Compagner (gemeente Olst/Wijhe) het allereerste exemplaar.

De auteurs van dit essay, Mireille Dosker en Isabel van Lent, zijn beide architectuurhistoricus. Zij hopen dat dit essay helpt om de collectie religieus erfgoed van Overijssel beter te plaatsen, te duiden en een context te geven. Geloofsgebouwen staan vaak op markante plaatsen, en zitten -bewust of onbewust- in het hart van veel mensen.

“Veel mensen zijn zoekende in het geloof. Tegelijkertijd is een kerkgebouw voor veel mensen een baken. Geloofsplekken moeten daarom bewaard blijven, en herkenbaar zijn. Dit essay geeft geeft historische context, richting en perspectief. Je kunt het gebruiken als een soort kompas.”. 
Roy de Witte | Gedeputeerde van Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit in Overijssel 

In het kort
Datum: 29 mei 2023
Locatie: Nicolaaskerk, Kerkstraat 15 in Wijhe
Tijd: 14.30 – 15.30 uur

Adresgegevens

Kerkstraat 15, 8131 BX Wijhe

OPEN: 14:00 – 16:00