WASSENAAR – DORPSKERK

Zuid-holland | Lezing |

LEZING: Interieur van de Dorpskerk van Wassenaar. Catharijne Convent te Utrecht heeft een nieuwe inventarisatie gemaakt van het interieur van de Dorpskerk te Wassenaar. Dick den Ouden, oud-bestuurslid van de Historische Vereniging Oud Wassenaer, oud docent van het Rijnlands Lyceum, en kenner van de historie van de Dorpskerk, zal op Tweede Pinksterdag, 29 mei 2023, om 10.30 h een lezing geven over het interieur van de Dorpskerk aan de hand van het door het Catharijne Convent opgestelde rapport. U wordt van harte uitgenodigd om deze lezing, die een uur zal duren, bij te wonen. Na afloop is er koffie en thee met taart.

De Dorpskerk is een Nederlands Hervormde kerk aan het Plein in Wassenaar. De geschiedenis gaat terug naar het begin van de 12de eeuw, toen het nog een tufstenen kerkje was. Rond 1450 was er sprake van een echte kerk, maar die werd in de Spaanse tijd (16de eeuw) grotendeels verwoest. De toren en het tweebeukige schip werden later herbouwd. Tussen 1938 en 1940 werd de kerk grondig gerestaureerd, waarbij zowel de buitenkant als het interieur onder handen genomen werden. De Dorpskerk in Wassenaar is sinds oudsher de kerk van belangrijke families. Overal in en rondom het gebouw zijn sporen te vinden van de familie Van Wassenaer, het adellijke geslacht dat hier naar de kerk ging. Let maar op de herenbank met familiewapen of het grafmonument op het kerkhof. Ook vond hier in 1871 het huwelijk plaats van prinses Marie der Nederlanden, dochter van prins Frederik. In 2005 werd prinses Alexia in de Dorpskerk gedoopt.

Adresgegevens

Plein 3
2242 KB Wassenaar

OPEN: 10.00 tot 14.00 uur