WARFHUIZEN – KLUIZENARIJ O.L.V. VAN DE BESLOTEN TUIN

Kloosterkapel | Groningen |

O.L.V. van de Besloten Tuin in Warfhuizen is een R.-K. kluis. Een kluis is simpelweg een klooster waar maar één monnik leeft. Een monnik is dan weer iemand die door geloften aan God gewijd is en zijn leven probeert in gebed en beschouwing door te brengen. Monniken gedijen het best in de middeleeuwen, maar er ontsnappen er wel eens een paar. Zelfs in onze tijd duiken er wel eens een of twee op, al is het klimaat niet erg bevorderlijk voor ze. Gelukkig zijn ze nauwelijks gevaarlijk.

Nederland had een heel eigen, bloeiende kluizenaarstraditie, vooral in de provincie Limburg. De organisatiedrang van de Kerk wist in de eerste helft van de twintigste eeuw echter niet goed raad met deze eenvoudige en ongepolijste “woudbroedertjes.” Zodoende werd hun leven door de geestelijke autoriteiten ontmoedigd. De laatste broeder in deze traditie verliet in 1930 de kluis op de Schaelsberg, bij Valkenburg aan de Geul. Nederland had dan ook lange tijd geen officiële kluizenaars, afgezien van kloosterlingen die als zodanig leefden op het terrein van hun abdij. Dat veranderde toen broeder Hugo in 2001 de verlaten kerk van Warfhuizen betrok. Omdat de kluis van Warfhuizen in Nederland nu de enige in haar soort is werd zij in 2014 opgenomen in het heremietenverband van Frauenbründl. Eigenlijk gaat het om een soort geestelijke Beierse buitenpost op het Groninger Hogeland.

Website: WARFHUIZEN – KLUIZENARIJ O.L.V. VAN DE BESLOTEN TUIN

Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2894260
Adresgegevens

Baron van Asbeckweg 13
9963 PA Warfhuizen

OPEN: 07:00 tot 20:00