VLEUTEN – TORENPLEINKERK

Rondleiding | Utrecht | Kids | Toren beklimmen |

In 1831 onderging de in aanleg katholieke Willibrordkerk, maar sinds de Reformatie de Hervormde Kerk te Vleuten een ingrijpende verandering waardoor zij los van de toren kwam te staan. Bij de restauratie van 1971 werd met architect David Zuiderhoek het middeleeuwse karakter van de kerk hersteld. Het koepeldak werd verwijderd en de gesloopte traveeën herbouwd, zodat toren en kerk weer één geheel vormden. De preekstoel en het Bätz-orgel (1809) werden herplaatst.
In 2020 vond onder leiding van architect Gert Grosfeld opnieuw een restauratie en herinrichting plaats van de kerk, die inmiddels Torenpleinkerk heet. Uitgangspunt vormde het zogeheten communio-model en het motto werd ‘van theater naar communio’. De eredienst is een viering van de hele gemeenschap.
Bepalend is de oosting van de kerk, die in 1971 was hersteld. Waar voorheen de oostwand bepaald werd door de preekstoel, de avondmaalstafel in de absis en de doopvont (samen het liturgisch centrum) ziet de pelgrim in het oosten nu het kruis in een lege verlichte absis. De preekstoel is verplaatst naar de noordzijde en een nieuwe avondmaalstafel is in het hart van de kerk geplaatst. Ook het Bätz-orgel en de preekstoel ondergingen een restauratie. In de toren werd in 2012 een nieuwe beiaard van 52 klokken geplaatst gemaakt door de Koninklijke Klokkengieterij Petit&Fransen.

De kerk is maandag 29 mei open van 11.00 – 16.00 uur.
Voor kinderen is een speurtocht aanwezig, o.a. naar de nog aanwezige gevangenis in de toren.

Adresgegevens

Schoolstraat 5
3451AA Vleuten

OPEN: van 11.00 – 16.00 uur.