VENLO – MARTINUS BASILIEK

Rondleiding | Limburg | Toren beklimmen |
  • twee rondleidingen één om 12.00 uur en één om 13.30 uur onder begeleiding van een gids,
  • twee torenbeklimmingen om 12.00 en 13.30 uur onder begeleiding van een gids,

Al rond het jaar 1000 stond op deze plek een kerkgebouw, toegewijd aan Martinus van Tours. De eerste stichting gaat vermoedelijk terug tot de 8e eeuw. In de late middeleeuwen kreeg de huidige hallenkerk vorm. In de loop van de eeuwen heeft de kerk diverse torens met uiteenlopende spitsen gehad. Deze vielen telkens ten prooi aan oorlogshandelingen en rampspoed. De laatste verwoesting had plaats in 1944-1945. De huidige toren kwam in 1953 gereed.

In november 1944 vielen bommen in de Klaasstraat. Er ontstond een brand. De spits van de toren van de Sint-Martinuskerk vatte vlam. Een vonkenregen zette het dak in brand. Het torenrestant stortte een jaar later tijdens herfststorm in. Daarmee verloor Venlo een iconisch bouwwerk. De vooroorlogse torenspits had vier hoektorens, die vrijwel dezelfde vorm hadden als de grote spits. De spits werd bekroond door een ijzeren kruis met erboven op de haan. De neogotische toren was bijna zestig meter hoog. Het huidige grondplan van de hallenkerk kwam in fases tot stand tussen 1410 en 1610. Een zaalkerk stond er al voor het jaar 1000.

Op 28 april 2019 is de Sint-Martinuskerk in Venlo officieel tot Basiliek geproclameerd.

Een basiliek mag ook een eigen wapen voeren. In het nieuw ontworpen wapen van de Martinusbasiliek zijn diverse elementen zichtbaar uit de rijke historie van de meer dan 700 jaar oude parochie. Zo is een hostie te zien, die verwijst naar een pauselijke brief uit 1297 over de verering van Heilig Sacrament, waarover de kerk beschikt. Verder staat in het wapen een lelie die verband houdt met de Mariaverering, die in Venlo tot de Middeleeuwen teruggaat.

In 1879 door P.J.H. Cuypers gerestaureerd. Tot de inventaris behoren o.a.: laatgotisch koorgestoelte, XVd, renaissance rugschotten, XVII, eertijds deel van dit koorgestoelte; koperen doopvont, 1619-’21 met op de deksel een beeldgroep, de doop in de Jordaan voorstellend; de deksel hangt aan een draaibare hefarm met rankenversiering, 1621; barokke preekstoel, XVIII; kalkstenen pieta, XV B; voorts een aantal schilderijen van Jan van Cleef, XVIId; twee marmeren wijwaterbakken op balustervoet resp. 1658-1694, eiken doopkapelafsluiting (midden) XVII, houten beelden: kruisbeeld (plm 1500); Calvarie (XVIa) Jezus (XV?); Maria en Johannes (XVIA); Pieta (XVa), half Marianum (XVIa); hals Marianum (XVIB); grote groep: Christus aan het kruis tussen de moordenaars 1614, door G(regorius) S(chyssler); H. Martinus (XVIa); H. Rochus (XVI) en stenen beeld: Pieta (XVd?), en een rouwkas v. Maria Anna M. Wittenhorst- v. Mattecloidt, overleden 1759; drie grafkruisen. In het noordelijk nevenkoor een glasraam (Straten van Boom, 1930) ter herdenking van de kerkwijding in 1430, vijf glasramen met parallelle voorstellingen uit het Oude en het Nieuwe Testament (Straten van Boom, 1924) en een herdenkingsraam naar aanleiding van het Eucharistisch Congres te Amsterdam (Straten van Boom, 1925).

 

Adresgegevens

Grote Kerkstraat, 5911 CG Venlo

OPEN: 11.00 tot 15.00 uur