VARSSEVELD – GROTE / LAURENTIUSKERK

Rondleiding | Gelderland |

Omstreeks het jaar 1000 werd Zelhem de moederparochie van Varsseveld.
In deze periode is de eerste aanzet gegeven tot het bouwen van een kerkelijk onderkomen in Varsseveld.Omstreeks 1150 is Varsseveld een zelfstandige parochie geworden. Tot deze parochie behoorde ook Silvolde, dat tussen 1234 en 1250 werd afgescheiden.In 1245 werd de kerk van Varsseveld met al haar bezittingen geschonken aan het klooster Bethlehem te Gaanderen, dat was gewijd aan de Heilige Laurentius. Vanaf dat moment kreeg de kerk de naam Laurentiuskerk. De reformatie heeft in de omgeving van Varsseveld plaatsgevonden tussen 1580 en 1590. De naam van de kerk werd toen veranderd in Grote Kerk. De naam Laurentius is in de volksmond echter altijd behouden gebleven. Zo is de naam “Grote of Laurentiuskerk” ontstaan.
Inmiddels is de kerk geschikt is gemaakt voor vele vormen van gastvrijheid, zoals concerten, voorstellingen, lezingen, exposities en natuurlijk kerkdiensten.

Een bijzonder aspect van de kerk is de glas in lood ramen. Deze zijn geplaatst tijdens de restauratie van 1971 t/m 1978. Voor de reformatietijd hing er een Marianum of dubbelbeeld in de kerk waarvan de ene helft nu te vinden is in de kerk van Anholt en de andere helft in Silvolde.

Adresgegevens

Kerkplein 1
7051 CX Varsseveld

OPEN: van 14.00 uur tot 17.00 uur een rondleiding met gids.