ROERMOND – KAPEL IN ‘T ZAND

Rondleiding | Limburg | Tentoonstelling |

De Kapel in ’t Zand is een bedevaarts- en parochiekerk. De kerk is gelegen aan het einde van de prachtige Kapellerlaan en vanuit de binnenstad van Roermond goed bereikbaar.

De Kapel in ’t Zand is een Mariakerk. Al eeuwenlang komen mensen uit alle uithoeken van het land naar de Kapel om bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te bidden. Tijdens georganiseerde bedevaarten in de vorige eeuw kwamen mensen uit binnen en buitenland om een bezoek te brengen aan de Kapel. Tegenwoordig wordt de Kapel nog steeds heel druk bezocht tijdens het bedevaartseizoen. Dit seizoen loopt van het eerste weekend in mei tot en met de eerste zondag na 8 september, en ook nu nog wordt de Kapel druk bezocht.

De Kapel dankt haar bijzondere aantrekkingskracht aan de Mariaverering, die is ontstaan nadat de Poolse herder Wendelinus in 1418 een Mariabeeldje vond. Na deze vondst deden zich vele wonderbaarlijke gebeurtenissen voor. De put waar het beeldje is gevonden, is in de kerk bij het Mariakapelletje te zien. Veel mensen bezochten de Kapel, meestal om bij Maria hun zorgen neer te leggen, hun vragen te stellen en om bijstand in hun leven vragen. Vaak komen mensen Maria bedanken voor verkregen gunsten. Van dit alles getuigen ook de vele tegeltjes in de processiegang naast de Kerk waar ook het Kapelletje is te vinden. Door het unieke karakter heeft de processiegang een religieuze betekenis gekregen. Daarnaast is het ook van culturele en historische waarde. Niet voor niets worden kerkgebouwen en Processiegangen beschermd als rijksmonument.

De opening en de sluiting (’t Besjloet’) van het bedevaartsseizoen worden op bijzondere wijze in mei en september gevierd. Heel bekend is de Sinti bedevaart die elk jaar in juni gehouden wordt. Al meer dan 25 jaar komen Sinti uit heel Europa dan samen op bedevaart. Of de Stadsprocessie die na de laatste grote stadsbrand in 1665 jaarlijks in mei plaatsvindt, de traditionele carnavalsmis een week vóór carnaval, de Veteranenviering op de dag van de Verenigde Naties in oktober en nog talloze andere activiteiten. Uniek te noemen is dat bij warm weer de eucharistievieringen buiten plaats vinden in het aangrenzende Kruiswegpark.

Adresgegevens

Parklaan 1
6045 BS Roermond

OPEN: 10:00 tot 16:00 uur.