RIJSWIJK – OUDE KERK

Rondleiding | Zuid-holland |

Bezoek de Oude Kerk van Rijswijk tijdens de Open Kerkendag op Tweede Pinksterdag, 29 mei 2023! Dit eeuwenoude gebouw, gelegen op een oud binnenduin, vormt al lange tijd het hart van Rijswijk. Hoewel we niet precies weten hoe oud de kerk is, zijn er aanwijzingen dat er al in de 11e en 12e eeuw een stenen kerk in Romaanse stijl heeft gestaan. Mogelijk stond er zelfs daarvoor al een houten kapel op deze plek. Bij de laatste restauratie zijn grafstenen uit de 12e en begin 13e eeuw ontdekt, wat aantoont dat er destijds een kerk was waar ook begrafenissen plaatsvonden.

Vanaf de 14e eeuw zijn er documenten bewaard gebleven waarin namen van pastoors worden genoemd. In die tijd was de kerk uiteraard rooms-katholiek en de patroonheilige was Bonifatius. Hoewel het onbekend is of deze missionaris zelf deze regio heeft bezocht, zijn er nog steeds overblijfselen te zien van het oorspronkelijke gebouw. Boven de ingang naar “de crèche” in de zuidelijke zijbeuk is bijvoorbeeld een rond raam en een balk te zien. Wat uniek is, is dat de uitbreiding van de kerk in de 16e eeuw plaatsvond rondom de toren, waardoor deze zich binnen de kerkruimte bevindt. Rond 1524 was de verbouwing voltooid en had de kerk grotendeels de vorm die we nu nog zien: een schip, twee zijbeuken en een torenomgang. Achter het koorhek bevinden zich een laagkoor en een hoogkoor, en de grote kapel uit de late 15e eeuw is nu afgesloten van het schip en wordt gebruikt als vergaderruimte.

De Oude Kerk heeft in de loop der tijd verschillende restauraties ondergaan. In 1920 waren architecten verbaasd dat de kerk nog steeds overeind stond.

Adresgegevens

Herenstraat 62b
2282BW Rijswijk zh
Map It

OPEN: 11:00 – 13:00