RIJSWIJK | HERVORMDE KERK

De kerk van Rijswijk wordt in 1369 vermeld als Willem VI van Horne, Heer van Altena, aan Vastraet van Giessen goederen in leen geeft, waaronder het veer van Andel dat tussen “Veenregraven” en de kerk van Rijswijk ligt. Historici schatten deze kerk van hoge ouderdom.

Bij onderzoek en opgravingen zijn fundamenten van een tufstenen zaalkerkje uit omstreeks 1100 blootgelegd, met een toren aan de westkant. Deze oude kerk moet door de vele overstromingen van de Maas zwaar zijn beschadigd in het midden van de 13e eeuw.

Nadat in de 16e eeuw nog met kunst en vliegwerk herstellingen zijn aangebracht is bij de watersnood van 1809 de oude kerk bezweken. De kerk is tot op de tufstenen fundering afgebroken. Op dezelfde plaats is een nieuwe kerk gebouwd. In 1999-2000 is deze kerk verbouwd.

Deze kerk is op maandag 10 juni geopend tussen 13:00-17:00.

Bron afbeelding Reliwiki.

Adresgegevens

Maasdijk 27
4284 VB Rijswijk
Reliwiki

Openingstijden: maandag 10 juni 13:00-17:00