PUTTEN – H. MARIA ZUIVERINGSKERK

Rondleiding | Gelderland |

Op 29 mei 2023 is het weer tijd voor de Openkerkendag in Putten. Tijdens deze dag worden diverse kerken opengesteld voor het publiek en kan men genieten van de bijzondere architectuur en geschiedenis van deze monumentale gebouwen. Een van de kerken die bezocht kan worden, is de katholieke kerk in Putten.

De geschiedenis van deze kerk gaat terug tot het jaar 800, toen het nog een ‘eigenkerk’ was van het grafelijk geslacht van Hamaland. Later kwam het kerkgebouw in handen van het klooster Abdinchof te Paderborn, dat een kellenaar aanstelde om de bezittingen te beheren. De kerk was gewijd aan de H. Pancratius en bleef een ‘eigenkerk’ tot de overname door de staat van alle kloosterbezittingen in de ‘Franse tijd’. Hierdoor verloren de overgebleven katholieken rond 1600 hun kerk.

Gelukkig konden zij terecht in de voormalige tiendschuur, die was omgebouwd tot kapel. Deze kapel bleef in gebruik tot de inzegening van het huidige kerkgebouw in 1939. De bouw van de nieuwe kerk en pastorie was dringend noodzakelijk vanwege de bouwvallige en onbewoonbare oude kelnarijgebouwen. Onder leiding van Pastoor Van Dalen werden de plannen in 1938 omgezet in daden. Het ontwerp werd gemaakt door bouwkundig adviseur dhr. Starmans van het aartsbisdom en uitgewerkt door architect Hardeman uit Arnhem. Het bouwen begon in oktober 1938 en op 8 mei van het volgende jaar werd het kerkgebouw ingezegend door Aartsbisschop De Jong.

Het gebouw is een eenvoudige zaalkerk met toren en is geheel uit baksteen opgemetseld. De gewelven zijn netjes gemetseld met geslepen graat en gesloten met een sluitring van metselwerk. In de kerk omhoogkijkend ziet men een imposant lijnenspel van bogen en ribben. Het licht geknikte zadeldak dekt het gewelf aan de buitenkant af. In de ramen zijn glas-in-loodmedaillons geplaatst die afkomstig zijn uit het oude kerkje bij de kelnarij. Deze medaillons tonen afbeeldingen van diverse personen die in de kerkgeschiedenis een rol hebben gespeeld en zijn gemaakt door glazenier Otto Mengelberg uit Utrecht.

Het kerkgebouw is via een gemeenschapsruimte verbonden met de pastorie en vormt zo een architectonisch geheel.

Adresgegevens

Brinkstraat 87
3881 BP Putten

OPEN: 11:00 uur tot 16:00 uur