ODILIENBERG – BASILIEK SINT-ODILIENBERG

Rondleiding | Limburg |

Sint-Odiliënberg is een idyllisch Limburgs plaatsje aan de voet van een heuvel. Op deze heuvel ligt de Basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus. De Basiliek ligt aan het meanderende riviertje de Roer. De basiliek is open op maandag 29 mei van 13.30 tot 17.00 uur.

Sint-Odiliënberg
In de achtste eeuw na Christus stichtten drie Angelsaksische missionarissen (Wiro, Plechelmus en Otger) een kloostertje op de Sint-Petrusberg, een Limburgse heuvel die op het eerste gezicht weinig betekenisvol is. Later ontstond aan de voet van deze heuvel Sint-Odiliënberg, een idyllisch dorp aan de meanderende Roer. Het bekende Pieterpad voert vele toeristen naar dit plaatsje. Volgens de overlevering liet bisschop Balderik in de tiende eeuw de relieken van Wiro, Plechelmus en Otger verheffen, oftewel heilig verklaren.

Romaanse Basiliek van Sint-Odiliënberg
De oudste stukken van de kerk van St. Odiliënberg schijnen nog uit de 8e eeuw te dateren en wellichtwerd de eerste kerk door de heiligen Wiro, Plechelmus en Otgerus opgericht op de plaats van een Romeins gebouw waarvan men vermoedt dat het het tempel is geweest. Het huidige driebeukige schip kan in oorsprong uit de 11e eeuw dateren. Het transept stamt uit de 12e eeuw en koor en torens werden rond 1200 gebouwd. Het was oorspronkelijk de kerk van een kanunnikenstift, dat in 1361 naar Roermond werd overgebracht. Omstreeks 1680 werd de kerk hersteld en als parochiekerk in gebruik genomen in plaats van de naastgelegen kerk. Voor 1686 was de kerk aan St. Petrus gewijd. In de jaren 1888-’83 is de kerk ingrijpend gerestaureerd door Joh. Kayser. Daarbij werd het interieur gepolychromeerd en werd de inventaris vernieuwd. In 1945 werden de torens opgeblazen en een groot deel van transept en koor verwoest. In 1946-51 werd de schade hersteld onder de kerk gerecontrueerd onder leiding van A. Boosten. Daarbij verdwenen de polychromie en het inventaris uit de 19e eeuw weer. In 1957 werd de kerk tot basiliek verheven. De kerk liep bij de aardbeving van 1992 schade op die in 1993-94 werd hersteld.

Adresgegevens

Kerkplein 15 6077 AA Sint Odiliënberg

OPEN: van 13.30 tot 17.00 uur