NULAND | JOHANNES ONTHOOFDING

Markt/beurs | Tentoonstelling |

Onlangs zijn er vitrines in de kerk geplaatst, op de plek waar oude kerkbanken stonden, dien naar een kerk in Frankrijk gaan. We willen laten zien, wat we aan waardevolle spullen in huis hebben. Dit keer willen we kerststallen uit allerlei landen tentoonstellen en ideeën aanreiken voor een eigen kerststalletje thuis.

Te midden van vele andere gebouwen, die gebruikt worden voor bewoning en bedrijvigheid, bieden kerkgebouwen ruimte voor de ontmoeting met God.

Een kerkgebouw is een ‘gezamenlijk project’ van God en van de mens. Door mensen in geloof gebouwd en aan God toegewijd. In de ruimte van de kerk is er de ontmoeting tussen God en de mens, maar ook de samenkomst van de gelovigen als geloofsgemeenschap.

In een kerkgebouw ben je als mens eigenlijk nooit alleen, omdat in het tabernakel de geconsacreerde hosties worden bewaard, waarin de levende Heer op bijzondere wijze present is in de kerk. De brandende godslamp is het teken van deze aanwezigheid van de Heer in het sacrament.

Het woord ‘kerk’ komt van het woord ‘kurios’, wat Heer betekent. Het kerkgebouw is op de eerste plaats huis van de Heer, de ruimte waar de Heer op een bijzondere manier aanwezig is te midden van zijn mensen. Zelfs als mensen enkel aan een kerk voorbij rijden, zonder er binnen te gaan, doet een kerk hen vaak al even stilstaan bij hun relatie met God.

Het kerkgebouw is ook een verwijzing naar de geloofsgemeenschap die er kerkt, naar de mensen die er samenkomen in geloof. De gelovigen zijn de levende stenen die samen de gemeenschap rond de Heer vormen. Bovendien is een kerk een teken van menselijk kunnen in bouwkunst en in gezamenlijkheid: voor God is vaak het mooiste nog niet mooi genoeg.

Het altaar wordt het ‘hart van de kerk’ genoemd. Altaar en lezenaar samen vormen het centrale gedeelte in de kerk. Het altaar verwijst naar Christus die de hoeksteen is.

De lezenaar die vlakbij het altaar staat, doet denken aan het woord van God. Het is de plek waar het wordt voorgelezen en uitgelegd. De geloofsgemeenschap komt in een kerkgebouw bijeen voor de liturgie, gericht op de ontmoeting met de Heer die tot ons komt in zijn woord en sacrament. De geloofsgemeenschap wordt in de liturgie telkens weer onderwezen en gevoed door Christus zelf. Aan het einde van de eucharistie worden de gelovigen uitgezonden. Ze verspreiden zich over een groot gebied. Wat ze gehoord en ontvangen hebben, dragen zij mee in hun hart. Het woord ‘mis’ heeft te maken met het Latijnse woord ‘missio’ dat ‘zending’ betekent. Mensen die druppelsgewijs binnen kwamen in de kerk, gaan aan het eind van de viering doorgaans in gezamenlijkheid als geloofsgemeenschap weer naar buiten.

Een kerkgebouw wordt in de loop van de tijd voor mensen bijzonder dierbaar wanneer zij er allerlei levensmomenten in geloof vieren en deze in vertrouwen met God verbinden. Wanneer je in een kerk samen de scharniermomenten van het leven in geloof kunt vieren en gedenken in Gods nabijheid, is dat van onuitwisbare betekenis.

Op maandag 10 juni is deze kerk geopend van 11:00-17:00 uur. Tevens wordt er die dag ook een braderie georganiseerd in Nuland. In de kerk is een doorlopende diavoorstelling van de kunstwerken die in bezit zijn van de kerk. Verder staan er in de kerk vitrines met attributen van de verschillende sacramenten. Genoeg te beleven dus!

Adresgegevens

Kerkstraat 30
5391AA Nuland
Reliwiki

Openingstijden: 11:00-17:00