NEERLANGEL – SINT JAN DE DOPERKERK

Noord-Brabant |

 meiErvaar de inspirerende eenvoud van de kleine Sint Jan.

Ten zuiden van de Maas, tussen Demen en Ravenstein, staat naast het kleine intieme kerkhof in de luwte van het bomerijke kerkplein de kleine Sint Jan de Doperkerk van Neerlangel. Ruim tien eeuwen geleden, lang voor de stichting van het stadje Ravenstein, werd dit kerkje op een oeverwal van de rivier gebouwd. Oorspronkelijk is het een eenvoudig romaans zaalkerkje uit de 10e/11e eeuw. In 1869 is dit kerkje afgebroken en is er op de oude fundamenten het huidige neo-gotische kerkje gebouwd. Daarbij heeft men de romaanse toren gespaard. Deze turfstenen toren is het oudste romaanse bouwwerk van Noord-Brabant. Het kerkje is zogezegd een levend monument, vertelt over een 1000-jarig verleden, is het gehele jaar door dagelijks geopend en vervult nog steeds en in toenemende mate haar rol als huis van bezinning en gebed.

Deze van oorsprong ruim duizend jaar oude kerk is gezien haar patrinomium ‘Sint Jan de Doper’ de oudste kerk in de zeer wijde omtrek en is als zodanig ook de moederkerk van voorheen de Luciaparochie te Ravenstein. De in 2015 nieuw gevormde fusieparochie regio Schaijk, Herpen, Ravenstein is, de historie indachtig, dan ook gewijd aan de H. Johannes de Doper. De Stichting Neerlangel Historie en Toekomst opgericht voor het behoud van de karakteristieke eigenheid van het destijds 57 inwoners tellende kerkdorp heeft in 2008 het beheer over dit kerkje gekregen om zodoende dit gebouw te behouden als huis van gebed en middels een grondige restauratie in 2010/2011 door te kunnen geven aan volgende generaties.

Het kerkje is het gehele jaar door dagelijks geopend, zo ook op landelijke Open Kerkendag op 29 mei!

Er zal niet speciaal stil gestaan worden bij de Open Kerkendag 2019, maar in het kerkje liggen folders met een uitgebreide beschrijving van het kerkje en haar geschiedenis, zodat deze op eigen gelegenheid te bezoeken is.

Adresgegevens

Sint Jansstraat 2
5355 KC Neerlangel
www.neerlangel.nl
www.vriendenvandekleinesintjan.nl

Openingstijden:
OPEN: 09:00-18:00