MOLENHOEK – O.L.V. VAN ZEVEN SMARTENKERK

Rondleiding | Limburg | Kunst (expositie) |

In Molenhoek kan men kennis maken met de talrijke kunstwerken van Jac Maris, de glas-in-loodramen van Joep Nicolas en de schilderwerken van Daan Wildschut, René Smeets en Albert Arens.

n de Gelderlander van september 1933 lezen we: “Naar wij vernemen, zal binnenkort een aanvang gemaakt worden met de bouw van een nieuwe kerk aan de rand van de Mookerheide. De kerk wordt aangebouwd aan de bestaande kapel van het klooster en zij wordt uitgevoerd naar het ontwerp van architect Franssen jr. uit Roermond. Een grote kerk voor in die tijd nog maar een klein gehucht.”

Op vastenavondzondag 11 februari 1934 werd ’s middags de eerste steen gelegd voor de nieuw te bouwen rectoraatskerk. Een windhoos in april gooide nog wel even roet in het eten. De in aanbouw zijnde kap werd door de wind opgelicht en de spanten braken af. Met een oorverdovend geluid stortte het hele gevaarte de kerk in.

Maar op 14 mei 1935 werd het kerkgebouw plechtig geconsecreerd door monseigneur Lemmens, bisschop van Roermond. Het bleef echter een openbare kapel, hoewel het de afmeting had van een kerkgebouw. De bewoners van Molenhoek bleven voor het dopen, trouwen en begraven nog steeds aangewezen op de parochies Mook en Heumen waar ze officieel bij hoorden. Hierin kwam verandering toen pater Martinus Zwanenburg op 1 juni 1958 als rector voor het rectoraat werd geĂ¯nstalleerd.

Met ingang van 1 januari 1981 werd het rectoraat verheven tot parochie.

Adresgegevens

Stationsstraat 62
6584AW Molenhoek

OPEN: 12.00 tot 17.00 uur.