MIDDELBURG | H. H. PETRUS EN PAULUS

Rondleiding |

Ter vervanging van de door de oorlogshandelingen van 1940 verwoeste Waterstaatskerk werd in 1951 het huidige kerkgebouw in gebruik genomen. Een “romaanse” basiliek, een schepping van de architect C.M. van Moorsel, aanhanger van de zgn. Bossche School. Met hakstenen, waarvan de steigerplaatsen zichtbaar zijn, wist hij een bouwwerk te scheppen, passend in het herbouwde Middelburg.

De bisschop van Haarlem, mgr. J.P. Huibers verrichtte de plechtige consecratie op 5 juli 1951. Een Mariakapel, waarin het schilderij hangt van Onze Lieve Vrouwe van de Polder, een kruisweg met reproducties van de bekende schilder Jan Toorop, liturgische voorwerpen, vervaardigd door Bob Anink uit het gesmolten koper van de verwoeste kerk en de schildering boven het priesterkoor van de Middelburgse schilder Hans Heeren, zijn enkele bijzonderheden.

Op maandag 10 juni zullen in deze kerk een aantal gidsen aanwezig zijn die u van informatie kunnen voorzien of een rondleiding kunnen verzorgen.

Adresgegevens

Lombardstraat 1,
4331 AA Middelburg

Openingstijden: 13:00-17:00 uur