KUINRE – PROTESTANTSE KERK

Rondleiding | Overijssel | Kids | Muziek |
Onze kerk is tweede Pinksterdag geopend van 10.00 – 16.00 uur.
Het orgel wordt bespeeld door Marco ’t Hart en poppenspeler Janine Slot van Theater op reis is deze dag aanwezig.

Kuinre is een prachtig oud Zuiderzeestadje in de Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. Het is een langgerekt dorp, gebouwd op een landtong tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger. Kuinre bestrijkt een gebied van 1310 hectare en heeft ongeveer 935 inwoners.

Het kerkgebouw staat in het midden van het dorp Kuinre, aan de  Henric de Cranestraat 41. Het is een bakstenen gebouw, met aan de westzijde een driezijdig besloten koor met schip en met een inwendig tongewelf. Er is één ingang aan de oostkant, met twee ramen. Aan de noord en zuidkant zijn er zeven ramen en een nooddeur aan beide kanten. Achter de kerk bevindt zich een kerktuin.
De eerste kerk waarvan sprake is, was de kerk op de schans. Aan de Zuiderzee. In 1672 werd de schans veroverd en de kerk verwoest.  Er werd besloten een nieuwe kerk te bouwen op hoger gelegen terrein. Deze kerk werd in 1678 gebouwd.
Door de watersnood in 1825, werd de kerk praktisch onbruikbaar. In 1844 is het gebouw deels vernieuwd met behoud van de oorspronkelijke onderbouw. Uit 1844 dateert ook de blokvormige omlijsting van de ingang, waarboven de gevelsteen uit 1678.

Deze eerste steen is gelegd  door Rutger van Haersolte, die op dat moment landrentmeester is van Vollenhove en de Heerlijkheid Kuinre en heer van Paasloo en Toutenburg. Boven deze steen staat het familiewapen van de Heer van Haersolte. Dit wapen bestaat uit  een schild, die links boven en rechts onder bestaat uit  drie zwarte kepers op een gouden veld. Rechts boven en links onder drie gouden haken op een rood veld. Hierboven een kroon met in het midden een rode robijnen steen, en aan de zijkanten twee blauwe saffieren, wat niet meer te zien is.  De zwarte kepers is afkomstig van de fam van Haersolte en de drie haken van Toutenburg, de moeder van Rutger was erfdochter van kasteel  Toutenburg.

Een kijkje in de kerkzaal vanaf het balkon. Het meeste interieur is afkomstig uit de 17e eeuw.  Achter het doophek liggen oude grafstenen. Bij de verbouwing in 1985 zijn deze hiernaar toe verplaatst. Ze lagen in de paden langs de banken. Bij de renovatie in 2010 is het orgel, wat in 1856 door de gebroeders Scheurer gebouwd is, vier meter naar voren geplaatst, door van Rijn uit Harderwijk.

            

Adresgegevens

Henric de Cranestraat 41
8374 KK Kuinre

OPEN: 10.00 – 16.00 uur.