JELSUM – GENOVEVA KERK

Alde Fryske Tsjerken | Friesland |

De kerk (1170-’75) is deels opgetrokken uit grijze tufsteen. De noordmuur laat romaanse en latere bouwsporen zien: rondboogfriezen en dichtgemetselde rondboogvensters, spitsboognissen etc. De bakstenen gotische toren is 13-de eeuws. Interieur: in het laatgotische tongewelf rozetten met afbeeldingen van passie-attributen en een gekroonde Christus; 16e eeuws meubilair: gotische briefpanelen op bankschotten; een preekstoel (1703, Jan Aukes; (in de vloer) zerk van Juw Rijnsma (1547 Benedictus Gerbrandtsz.), de grafsteen van dominee Balthasar Bekker; een Van Dam-orgel (1834) met hergebruikte materialen. In de hal: als zerk hergebruikte altaarsteen. Hij bedekte het graf van Saeck Donia, ‘priorinne tot Barlahiem’.

Wilt u meer informatie? KLIK HIER

 

Adresgegevens

Op ‘e Terp 26
9057RG Jelsum

OPEN: