HIJUM – SINT-NICOLAASKERK

Alde Fryske Tsjerken | Friesland |

De Sint-Nicolaaskerk staat op een scherp afgegraven terp. De kerk is grotendeels van tufsteen en heeft een ingebouwde toren. De bekroning daarvan, met zadeldak, stamt waarschijnlijk uit de achttiende eeuw. Uit dezelfde eeuw dateren de grote spitsboogvensters in de zuidmuur. In de noordmuur zijn sporen van een verdwenen aanbouw zichtbaar.

De inrichting van de kerk is vrij sober, maar nog wel vrijwel volledig met de eenvoudige, maar mooie, preekstoel uit de zeventiende eeuw, het orgel uit 1913 en de gebeeldhouwde grafzerken van onder andere Fokel Roorda die in 1590 overleed.

Wilt u meer informatie? KLIK HIER

Adresgegevens

Leysterpaed 3
9054 KM Hijum