HEINO – O.L.V. TENHEMELOPENEMING

Rondleiding | Overijssel |

De geschiedenis van de kerk in Heino gaat terug tot 1854, toen de Commissie tot het stichten van een rooms-katholieke kerk en pastorie een brief stuurde naar Aartsbisschop J. Zwijsen met het verzoek om toestemming voor de bouw van een kerk. In 1857 werd de bouw goedgekeurd, en op 16 februari 1858 werd de kerk ingezegend en in gebruik genomen. In 1922 besloot het kerkbestuur dat er een nieuwe kerk gebouwd moest worden ter vervanging van de oude “Waterstaatskerk”. Na een collecte onder de parochianen werd besloten tot nieuwbouw, en in 1924 werd de nieuwe kerk ingewijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk beschadigd door oorlogsgeweld, maar na de oorlog werd de kerk hersteld.

Adresgegevens

Canadastraat 26
8141 AC Heino

OPEN: 09.00 tot 17.00 uur.