HEGELSOM – SINT-HUBERTUSKERK

Rondleiding | Limburg |

De kerk werd gebouwd in 1932-’33 naar plannen van J. Franssen.

Volgens de annalen werden er al in de jaren 1920-1921 pogingen ondernomen om in de gehuchten Hegelsom en Voor-America een rectoraat op te richten. De eerste plannen gingen de mist in.
Een hernieuwde aanzet werd gegeven door het plaatsgebrek in de scholen te Horst.
De eerste moeilijkheid was: waar moet de school komen? In Hegelsom of Voor-America?
Wat nu nauwelijks nog mogelijk is, gebeurde: zonder verder overleg wees Deken Creemers een plaats aan midden tussen de twee gehuchten als zijnde de enig mogelijke oplossing.
Op 18 augustus 1932 had de aanbesteding plaats van de nieuwe kerk met pastorie. De architect was Ir. J.G.C. Franssen uit Roermond en de aannemer de firma L. Everaerts uit Horst.
Door de droge herfst liep de bouw vlot van stapel en zo kon op Paasmaandag 17 april 1933 de officiƫle eerste steenlegging plaats vinden.

Op 22 oktober werd door een Bisschoppelijk schrijven de officiƫle oprichting van het rectoraat bekend gemaakt. De grenzen van het rectoraat werden hierbij vastgesteld en de eerste leden van het kerkbestuur benoemd. Dit waren: Mathijs Litjens, Gerard Hoeijmakers, Antoon van Rens, Willem Keijsers, Theodoor Willems en Mathijs Lenssen.

Adresgegevens

Pastoor Debijestraat 2
5963 AG Hegelsom

OPEN: 10.00 – 13.00 uur en de koffie staat klaar!