HEETEN – O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGENKERK

Rondleiding | Overijssel | Muziek |

Tijdens de Open Kerkendag bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en kan het zijn dat het orgel wordt bespeeld door Rinse van der Ploeg van 13.00 uur tot ongeveer 14.30 uur.

Monumentomschrijving Rijksdienst

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, gewijd 1892, W.V.A. Tepe. Driebeukige hallenkerk, enigszins geinspireerd op de Westfaalse gotiek met wijde intercolumniën (spanwijdten van de bogen in de lengterichting van de kerk) tussen de zuilen. Driezijdig gesloten transeptarmen, driezijdig gesloten koor met aan weerszijden diagonaal geplaatste polygonale (veelhoekige) kapellen als overgang naar het transept. De zijbeuken hebben aan de westzijde driezijdige sluitingen. Gekoppelde vensters in elk der beide schiptraveeën. Toren met in de klokkenverdieping in ieder gevelvlak een brede spitsboognis, geflankeerd door twee smalle. Kalkstenen hoogaltaar van F.W. Mengelberg. Mechanisch torenuuwerk, F. van de Kerkhof en Zonen, Aarle-Rixtel met elektrische opwinding.

Orgels

Hoofdorgel

Het hoofdorgel is gebouwd door orgelmaker Elberink in 1870 (met gebruikmaking van materiaal van het oude orgel van Naber). In de oorlog is het orgel zwaar beschadigd geraakt en firma Elbertse herstelde het orgel in 1946/1947. In 2000 is het orgel nogmaals gerestaureerd door dezelfde firma.

Koororgel

Het koororgel is gebouwd door Maarschalkerweerd & Zoon in 1878 voor het Sint Andreasklooster in Utrecht. In 1986 is het orgel geplaatst in de kapel van de Zusters Franciscanessen in Aerdenhout (België). Sinds 1998 staat het orgel in Heeten.

Adresgegevens

Koopmanstraat 4
8111AP Heeten