HEEMSE – WITTE OF LAMBERTUSKERK

Rondleiding | Overijssel |

Voor de ontstaansgeschiedenis van dit kerkgebouw moeten wij teruggaan naar de achtste eeuw. Halverwege die eeuw hebben de zendelingen Lebuïnus en Marcellinus in het dorp Heemse gezorgd voor de oprichting van het eerste kerkgebouw. Dit was waarschijnlijk een bescheiden houten kapel, gesticht tussen 750 en 762. De kerk werd op een heilige heuvel van de toenmalige Saksische inwoners gebouwd, vermoedelijk een offerplaats, al dan niet in combinatie met een begraafplaats. De offersteen die daaraan herinnert, ligt nog altijd aan de voet van de kerktoren. De kerk werd gewijd aan de heilige Lambertus, bisschopmartelaar van Maastricht. Het kerkgebouw kreeg daarmee de naam Sint Lambertuskerk.

Kort na het jaar 1200 werd de houten kapel vervangen door een gebouw, bestaande uit ijzeroersteen. IJzeroer kwam vroeger veel voor in moeras- en veenachtige streken. Voor de bouw van de kerk werd ijzeroer gewonnen uit de bedding van de rivier de Vecht. Het werd in blokken gehakt of gezaagd, om vervolgens naar de bouwplaats te worden gebracht. Wat eveneens in de huidige kerk uit ongeveer 1200 dateert, is de doopvont. Die is sinds 1937 weer in de kerk te bewonderen, nadat deze vanaf 1681 in de tuin van de pastorie had gestaan…

Wilt u meer weten over de boeiende geschiedenis van deze kerk? Klik op: meer informatie

By RomkeHoekstra - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99800446
Adresgegevens

Scholtensdijk 24
7771 CV Hardenberg

OPEN: 10:00 uur – 16:00 uur

Er zijn tijdens de openingstijden vrijwilligers aanwezig die een rondleiding verzorgen.