GRUBBENVORST – O.L.V. TENHEMELOPNEMING

Rondleiding | Limburg |

De O.L.Vrouwekerk te Grubbenvorst staat aan de rand van het dorp. De kerk ligt vrijwel tegen de Maasdijk aan de kruising van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Dalingsbemden. Achter de kerk strekken zich de uiterwaarden van de Maas uit. Ten zuiden van de kerk ligt het kerkhof. De bebouwde omgeving is deels eind 19de eeuwse en jonger en bestaat uit vml. boerderijen, woonhuizen en horeca gelegenheid. De kerk staat op ca. 150 meter van het oude gemeentehuis. De Dorpsstraat, die direct de verbinding vormt tussen het raadhuisplein en de kerk, leidt direct naar de kerk. Het westwerk is een landmark.

De O.L.Vrouw tenhemelopnemingkerk te Grubbenvorst  verving de in 1944 verwoeste middeleeuwse voorganger. In 1947 maakte A.J.N. Boosten plannen voor nieuwe kerk. Na de dood van Boosten in 1951 werd het werk voortgezet door zijn medewerker Ir. Witteveen. De eerste steen van de kerk werd gelegd in 1952. De toren kwam pas later tot stand naar ontwerp van Theo Boosten. In de voorgevel een reliëf voorstellende de Tenhemelopneming van Maria, gemaakt door Piet Killaers.

Adresgegevens

Kerkstraat 1
5971 CD Grubbenvorst

OPEN: