GRIENDTSVEEN – SINT-BARBARAKERK

Rondleiding | Limburg |

Rijksmonument
De Sint Barbarakerk werd in 1895 gebouwd naar een ontwerp van Jac. van Groenendael jr. Het kerkgebouw, gebouwd in de stijl van het traditionalisme, is een rijksmonument en van cultuurhistorische waarde. De kerk geldt als voorbeeld van geestelijke en typologische ontwikkeling in de architectuur van roomskatholieke kerkgebouwen in de tweede helft van de 19de eeuw.

Gezicht van Griendtsveen
De kerk bezit een stedebouwkundige functie  door de bijzondere betekenis van het object voor het aanzien van het gezicht Griendtsveen met name als kern van het religieus ensemble aan de Helenaveenseweg. De kerk is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van exterieur en de cultuur- en architectuurhistorische zeldzaamheid.

Graf Toon Kortooms
Op de begraafplaats van de Sint Barbarakerk vind je het graf van streekromanschrijver Toon Kortooms. Op zijn uitdrukkelijke wens is de schrijver in de, zijn zo geliefde, Peel begraven.

Adresgegevens

Helenaveenseweg 48
5766 PB Griendtsveen

OPEN: 11:00 – 17:00