COLIJNSPLAAT – DORPSKERK

Zeeland |

Geschiedenis

De kerk werd vermoedelijk in 1607 gebouwd, uit welk jaar de huidige toren stamt. De kerk werd herbouwd in 1769, naar plannen van Johannes van Es en Frans Rupingh. Enkele muurgedeelten van de 17e-eeuwse kerk werden daarin opgenomen. Stadhouder Willem V, die heer van Colijnsplaat was, stelde hier geld voor ter beschikking. In 1856 werd een consistorie aangebouwd en in 1981 werd onder meer de kap vernieuwd, waarbij zoveel mogelijk de 18e-eeuwse toestand werd nagestreefd.

In 1598 is de polder waarin het dorp Colijnsplaat ligt binnengedijkt. Van een kerkgebouw was er in de eerste jaren nog geen sprake. Op 23 mei 1599 werd evenwel de eerste kerkdienst in Colijnsplaat gehouden in het “Heerenhuis” van waaruit de inpoldering was bestuurd. De eerste predikant die de gemeente 25 jaar heeft gediend was Ds. Eduard Booms. In 1603 spreekt ds. Booms in een brief aan de Classis Schouwen-Duiveland van een zestigtal gelovigen. De kerkelijke gemeente besloeg de hele polder waarin de dorpen Kats en Colijnsplaat lagen. In het nog kale, te ontginnen, gebied vestigden zich mensen uit alle windstreken. Rauw volk over het algemeen. Velen waren gevlucht vanwege zware vergrijpen en/of halsmisdaden die ze op hun geweten hadden. Anderen waren gedroste soldaten, dijkwerkers bleven er hangen en straatarmen.

Adresgegevens

Havelaarstraat 30
4486 BC Colijnsplaat

OPEN: