BREUKELEN – PIETERSKERK

Utrecht |

Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Breukelen staat bekend als Dorpskerk of Pieterskerk en ligt op de hoek van de Dannegracht en de Straatweg. Volgens overlevering stichtte Bonifatius omstreeks het jaar 720 op deze plaats een kerk die gewijd was aan Petrus.

De huidige kerk is een gotische, eenbeukige bakstenen kruiskerk. Het koor en de transepten hebben een houten tongewelf. Koor, transepten en een deel van het schip dateren uit de 15de eeuw. De toren en het aangrenzende deel van het schip dateren van 1705. In dat jaar kwam de huidige toren gereed die een meer naar het oosten gelegen toren verving. Deze was in 1702 in een storm verwoest. Door de verplaatsing van de toren werd ook het schip verlengd. Het stucgewelf in het schip is omstreeks 1840 aangebracht.De grafkapel voor de familie Ortt van kasteel Nijenrode aan de zuidzijde van het koor is gebouwd in 1467. Oorspronkelijk was deze kapel gewijd aan St. Jan de Evangelist en St. Barbara. De familie Cliquet van het huis Vechtvliet kocht in 1743 de grafkapel van de familie Rotgans-Huydekoper aan de noordzijde van de kerk. De kapel dateert uit de 17de eeuw, maar is later verfraaid met glas-in-loodramen. De achtzijdige grafkapel voor de familie Van Collen, woonachtig op kasteel Gunterstein, is in 1718 gebouwd aan de zuid-westzijde van het schip.

In de jaren 1839-1840 werd de kerk verbouwd. De koorsluiting werd doorbroken voor een nieuwe ingang. Het schip kreeg een stucgewelf en werd opnieuw ingericht. Uit die tijd dateert waarschijnlijk het bankenpatroon, waarin de reeds aanwezige herenbanken een vaste en hogere plaats kregen langs de muren. De consistorie werd in 1916 bijgebouwd aan de noordzijde van het koor, in neorenaissance-stijl, naar ontwerp van architect A. Griffioen, zo blijkt uit de notulen van de kerkvoogdij. De kerk is gerestaureerd in 1978-1980. In 1999 heeft er opnieuw een restauratie plaatsgevonden waarbij vooral aandacht besteed is aan de ramen.

Op 19 augustus 1998 werd de eerste steen gelegd voor een gemeentecentrum rechts van de kerk (gezien vanaf de Rijksstraatweg) dat de naam Bonifatiushuis kreeg.

Adresgegevens

Straatweg 59
3621 BH Breukelen

OPEN: