BREDA | WAALSE KERK

Culinair | Kids | Tentoonstelling |

In 1429 beginnen de voorbereidingen voor de bouw van een Capucijner klooster met daarnaast een kapel, in opdracht van Johanna van Polanen, de vrouw van Engelbrecht I van Nassau. Deze kapel, gelegen in de Caeterstraete, de latere Catharinastraat, werd toegewijd aan de heilige Wendelinus van Trier, een heilige tegen besmettelijke ziekten en in 1440 in gebruik genomen. In 1535 wordt het oude Begijnhof overgebracht naar de plaats van het voormalige klooster van de Graeuwe zusters bij het Valkenberg  en de St. Wendelinuskapel, eigendom van de Nassau’s.

In 1590 verovert Prins Maurits Breda d.m.v. een  turfschip.  Breda kwam daarmee in Staatse handen en de begijnen moesten dientengevolge hun kerk afstaan. Maurits was de begijnen redelijk goed gezind, maar ingevolge een synodaal besluit van Dordrecht in 1578 hadden de Franssprekenden recht op een eigen kerk. Een belangrijke dwingende rol speelde de militaire gouverneur, Charles de Héraugière, die als Waal en Hervormde, de kerk opeiste. Het altaar en de heiligenbeelden werden verwijderd. Vijfendertig jaar bleef de St. Wendelinuskapel Waalse kerk, totdat Breda in 1625 na een uitputtend beleg voor Spinola capituleerde en de Spanjaarden er weer aan de macht kwamen. De kapel ging opnieuw deel uitmaken van het Begijnhof.

In 1637 veroverde Frederik Hendrik Breda. De kerk bleef tot 1648 (Vrede  van Munster) in bezit van de begijnen. Vanaf dat jaar moesten de begijnen hun kerkgebouw definitief afstaan aan de Waalse gemeente. De kerk kreeg een eigen ingang in een van de woninkjes in de Katerstraat en werd de oorspronkelijke toegang, inclusief de laat – gotische poort met de beeltenis van de Heilige Catharina, dichtgemetseld. Deze poort is nu, na geconserveerd te zijn, tegen een zijwand in de kerk achter glas te zien.

Tot 1830 bleven de begijnen hier hun doden en pastoors begraven, daarna werd dit per wet verboden. Enkele grafstenen herinneren hier nog aan. De preekstoel stamt uit de 17e eeuw evenals de credoborden. Naast de preekstoel staat een luid-klok, gegoten in 1724. Voor het luiden is er een nieuwe klok gegoten, waarop als bijgevoegde tekst staat de spreuk voor de Waalse kerk ”J’affirme la vie”. Aan de kansel hangt het Hugenotenkruis, afgeleid van het Malthezerkruis (afkomstig van de Tempeliers). Een beroemd Königsorgel, gebouwd door de beroemde orgelbouwers Caspar en Ludwig König in 1761-1763  is ter begeleiding van de diensten aanwezig. In de Consistoriekamer hangt nog een Hugenotenspiegel waarin de bijbel verborgen werd.

In 1975 was de kerk aan een grondige restauratie toe, die werd aangepakt onder de titel: Het Vergeet-mij-nietje van Breda. Deze restauratie was in 1983 klaar.

Open Kerkendag en Nassaudag 2019 op dezelfde dag
In het kader van de Nassaudag zal in de Waalse Kerk een tentoonstelling te zien zijn van de eerste Prins van Oranje-Nassau: René de Chalon (geboren Van Nassau). Het was op 5 februari 500 jaar geleden dat deze prins op het Kasteel van Breda werd geboren is en op 21 jarige leeftijd de prinsentitel van zijn oom Philibert de Chalon erfde, om deze na zijn overlijden in 1544 over te dragen aan zijn neef Willem van Nassau-Dillenburg.

Programma
11:00 Kerk open
11:30 Hernamingsceremonie luiklokje
Half uur lang luiden van het nieuwe “Cloche René de Châlon” klokje.
12:00 -17:00
– René-en-Anna-spelletjes voor de kinderen en ouders.
– Kleurplaat Waalse Kerk
– Het enige echte René de Châlon bier proeven (speciaal voor de 500ste verjaardag van René gebrouwen)

Op maandag 10 juni is de kerk geopend van 11:00 tot 17:00.

Bron afbeelding overzicht Reliwiki.

Adresgegevens

Catharinastraat 83
4811 XG Breda
Reliwiki

Openingstijden:
Maandag 10 juni 11:00-17:00