BEST – PKN KERK

Rondleiding | Noord-Brabant |

Met de komst van de Bata fabrieken en instroom van vele werkkrachten nam het aantal protestanten in Best zodanig toe, dat gezocht moest worden naar een permanente ruimte voor het houden van kerkdiensten. Na diverse noodoplossingen kon op 27 januari 1957 een nieuw kerkgebouw met vergaderruimte in gebruik worden genomen. De architect was de heer R. Tybout uit Eindhoven. De kosten van het gebouw bedroegen f 90.000,- Het bouwwerk is grotendeels door de leden van de eigen gemeenschap (circa 250 zielen) uitgevoerd in de avonduren.

Wegens ruimtegebrek moest het kerkje echter worden uitgebreid met een aangebouwde kerkzaal. In april 1993 kon het vernieuwde gebouw in gebruik worden genomen. In de ontvangsthal is met een bronzen vloertegel de vorm van de oude kerk aangegeven.

Adresgegevens

Koning Julianaweg Zuid 1
5684 VR Best

OPEN: 12.00 uur tot 16.00 uur