BEETS – KERK VAN BEETS

Rondleiding | Noord-Holland | Oude Hollandse Kerken |

De vijftiende-eeuwse dorpskerk van Beets is een bezoek meer dan waard. De vermoedelijk door Noorse walvisvaarders in het begin van de zeventiende eeuw op het gewelf aangebrachte bloemornamenten zijn zonder meer uniek, net als het even oude doophek, de fraai bewerkte preekstoel, de torenklok van de beroemde klokkengieters François en Pierre Hemony uit 1650 en het prachtige negentiende-eeuwse Flaes-orgel.

GESCHIEDENIS

De kerk van Beets is een eenbeukige kruiskerk, bestaande uit een driezijdig gesloten koor, een dwarsbeuk (transept) met vrij korte armen en een schip. Op het westeind van het schipdak staat een houten torentje. Het bouwjaar van de oorspronkelijke kerk wordt geschat rond 1360, uitgevoerd in hout (vaksteenconstructie) of baksteen en voorzien van een zadeldak met schildeind.

In het begin van de vijftiende eeuw werd het oude kerkgebouw aan de oostzijde uitgebreid met het huidige bakstenen koor. De paalfunderingen bleken ondeugdelijk te zijn en daarom werd het oude kerkgebouw in de tweede helft van de vijftiende eeuw gesloopt. Op deze plaats werd het tegenwoordige transept gebouwd, geheel opgetrokken uit baksteen.
In de late 15de of vroege 16de eeuw is het schip gebouwd, ook van baksteen en veel breder dan aanvankelijk gepland, waarschijnlijk door een aanzienlijke toename van de kerkgaande bevolking. Gezien de constructie is de toren jonger dan het schip (de torenconstructie doorsnijdt letterlijk de kapconstructie van het schip), waarschijnlijk 16de-eeuws.

Na de reformatie (de eerste Beetser predikant deed in 1576 zijn intrede) werd de kerk ingericht voor de hervormde (‘gereformeerde’) eredienst en werden de specifieke katholieke elementen verwijderd, zoals altaren en beelden..
In de eerste helft van de 17de eeuw werden de beschilderingen op het houten gewelf (van de toen nog ongedeelde ruimte) aangebracht, bestaande uit bloemen en in de koorsluiting een vruchtdragende appelboom.

Het koor bestond in de late 18de eeuw uit twee ruimten, bestemd voor ‘school’ (beneden) en ‘raadhuis'(boven).In de 19de eeuw, maar vermoedelijk ook al eerder, was er op de verdieping naast de raadkamer ook een ‘kerkekamer’, bestemd voor kerkelijke vergaderingen.

Het huidig aanzien van de kerk wordt in hoge mate bepaald door de grote restauraties in de jaren 1963-1965, 1979-1980 en 1994-1996. De onderhoudskosten rezen in de 20ste eeuw de pan uit, waardoor de kerk eigendom werd van de Stichting Oude Hollandse Kerken (1982).

Adresgegevens
Beets 51
1475 JD Beets
OPEN: