AMSTERDAM – DE PAPEGAAI

Noord-Holland |

De kerk in de Kalverstraat

Op deze plek in de Kalverstraat staat al sinds de zeventiende eeuw een kerk, maar tot in de negentiende eeuw lag die verscholen in de tuin van een van de huizen. In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld (met andere woorden: het katholicisme was niet meer verboden) en konden er weer kerken gebouwd worden.

Depapegaai in drie bouwfasen

De Papegaai in drie bouwfasen

De architect die werd aangezocht om de kerk te bouwen was Gerrit Moele.
Het is een van de eerste neogotische kerken in een stijl die ook wel Willem II-stijl of stukadoorsgotiek genoemd wordt. Hierbij wordt de constructie in hout opgetrokken en afgewerkt met stucwerk. Een goedkope methode en ook een lichtere constructie, geschikt dus voor de slappe Amsterdamse bodem.

Het portaal aan de Kalverstraat is opvallend, vooral omdat het anders is dan de vele glazen winkelpuien in de straat. De smalle gevel is versierd met een beeld van Sint Jozef aan de ene en een betonnen papegaai aan de andere kant.

Als de deuren openstaan, vallen meteen de mozaïeken op. Ze zijn gemaakt door Antoon Molkenboer (1872-1960). De mooiste is die van Christus met Maria Magdalena. De kunstenaar heeft juist deze voorstelling gemaakt omdat Maria Magdalena de mondaine vrouw symboliseert die in de Kalverstraat aan het winkelen is.

Iemand die vanuit het nauwe portaal de kerk binnengaat, zal verrast zijn door de grote en hoge ruimte. De bezoeker kan hier een kaarsje opsteken bij een van de heiligenbeelden achter in de kerk. Daarvan wordt druk gebruik gemaakt.

Op het houtgesneden hoofdaltaar is het huwelijk van Jozef en Maria weergegeven. De eveneens houtgesneden zij-altaren zijn aan respectievelijk Maria en Jozef toegewijd.

De Papegaai in het nieuws

Op internet zijn diverse verhalen, soms met prachtige foto’s, te lezen van mensen, vaak toeristen, die aangenaam getroffen zijn door deze stille plek in het hart van de stad.

Ook in het verleden is er over De Papegaai geschreven.papegaaiinterieur

Zo schreef Gerard Reve in Zondagmorgen zonder zorgen:
Welnu: een katholiek dier bij uitstek is de papegaai. Op gezag van het handboek van Ripa is deze fraai gevederde mensenvriend door de R.K. Kerk leerstellig als katholieke vogel erkend, onder andere omdat het naast de mens het enige dier is dat Ave kan zeggen. Vandaar ook, dat die oergezellige kerk in de Kalverstraat te Amsterdam De Papegaai heet, waar alles nog in het Latijn gaat en de vernieuwers (lees: vernielers) geen poot aan de grond krijgen.

Adresgegevens
AdresKalverstraat 58, 1012 PG Amsterdam
OPEN: 10:00 – 16:00 uur