DEN BURG (TEXEL) – DE BURGHTKERK

Rondleiding | Noord-Holland | Tentoonstelling | Toren beklimmen |

Geschiedenis

Aan de hand van opgravingen in o.a. 1950 weten we dat op de plaats waar nu de Hervormde Kerk staat een Romaans tufstenen kerkje heeft gestaan. De fundamenten van dit kerkje bestonden uit veldkeien in een bed van mortel. Bij de bouw van de huidige kerk, die begon in 1400 en werd voltooid in 1452, werd gebruik gemaakt van het oorspronkelijke veldkeien fundament. De pilaren, zoals ze er nu nog staan, rusten erop. Dit oorspronkelijke fundament ligt ongeveer 20 cm onder de vloertegels en is over bijna de hele lengte nog aanwezig. De kerk heeft een laat gotische driebeukige bouw met ingebouwde toren die in de kerk op twee zuilen rust. Het koor (de bouw daarvan duurde van 1470 – 1481) is in de huidige kerk nog te herkennen aan de stenen bogen in het gewelf van de zijbeuken. Tijdens de Hervorming werd dit koor afgebroken en de zijmuren doorgetrokken, verder kwam er een raam in de oostmuur.

Op de plaats waar nu het postkantoor staat bevond zich het klooster van de orde van Tertiarissen, dit klooster hoorde bij de kerk. Een restant van de kloostermuur is nog te zien aan de zuidzijde van de kerk. Het klooster is naderhand weeshuis geworden. De bijbehorende tuin heet nog steeds Wezentuin, maar het gebouw is in de tweede wereldoorlog vernield.
De kerk, die aan de heiligen Johannes Baptiste en Sixtus was gewijd, had volgens overleveringen vluchtgangen naar het klooster en naar het schoutshuis (nu een deel van hotel de Lindeboom op de Groene Plaats). Ondanks naspeuringen door onder meer de Duitse eilandcommandant in de jaren ?40 -?45 is er van deze gangen nooit ook maar iets van teruggevonden. Tijdens de zogenaamde Russenoorlog is het kerkgebouw zwaar beschadigd. Na restauratie kon de kerk pas weer in 1952 worden gebruikt voor de eredienst.

Adresgegevens

Binnenburg 2
1791 CG Den Burg

OPEN: 10:00 t/m 16:00