KWADIJK – KERKJE VAN KWADIJK

Noord-Holland | Oude Hollandse Kerken |

Het verhaal van het kerkje van Kwadijk

Rond 1300 was er al sprake van een dorp Cadyc met kerk. De oudste Kwadijker kerk stond er al in 1414, het jaar waarin de Kwadijkers verplicht poorters (burgers) van Edam werden. Het zal een eenvoudig, rechthoekig gebouwtje zijn geweest, waarschijnlijk gebouwd van hout, bedekt met riet of leisteen. Mogelijk is het gebouwtje één of meerdere malen vernieuwd of vergroot totdat, waarschijnlijk rond 1500 een éénbeukige kruiskerk werd gebouwd. Deze kerk is op verschillende, vooral 18de eeuwse topografische tekeningen afgebeeld. De éénbeukige kruiskerk met een open torentje (dakruiter) op de kruising dateert van het begin van de 16de eeuw. In 1674 werd de kerk hersteld nadat een orkaan schade had veroorzaakt.

Op zestiende-eeuwse tekeningen is te zien dat het kerkje op een eiland lag. De kerkgangers maakten de oversteek per boot! Pas omstreeks 1700 kwam er een bruggetje. Dit oude kerkje werd in 1835 vervangen. Het kerkje was in slechte staat en renovatie bleek te duur. Daarom bouwde men een nieuwe kerk. Bovendien was de vorige kerk veel te groot voor de inmiddels kleinere kerkelijke gemeente die Kwadijk toen was. Op het zadeldak van het huidige rechthoekige zaalkerkje staat een houten, witgeschilderde toren waarvan de spits met koperplaten is bekleed. Aannemer De Zeeuw uit Edam kreeg de opdracht voor 1.500 gulden. De Kwadijker timmermannen Pieter en Jan Sijmensz Kleen bouwden voor 200 gulden een nieuwe brug en toegangspoort. De eerste steen werd gelegd door de tienjarige Jan Dirksz Kwantes. De herdenkingssteen bij de ingang getuigt daar nog van. Timmerman Kleen verdiende met zijn werk een vaste zitplaats in de kerk mét kussentje.

De 4 smeedijzeren hanglampen met pendels brandden tot 1925 op petroleum. Elektriciën Hendrik Doets bracht 18 lichtpunten aan, de kronen werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Zondagavond 22 november werd het licht voor de eerste keer aangestoken en ‘voldeed ten zeerste’.

Op 20 september 1959 werd in de kerk van Kwadijk de eerste vrouwelijke predikant binnen de Nederlandse Hervormde Kerk aangesteld. De eerste dienst van Ds mej. I.C. Jansen vond plaats onder grote belangstelling van de nationale pers. Zo schreef Het Parool: “Een sympathieke jonge vrouw in een toga die haar niet misstond”.

Adresgegevens

Kwadijk 87, 1471 CE Kwadijk

OPEN: